Essays about: "neonatal"

Showing result 1 - 5 of 109 essays containing the word neonatal.

 1. 1. Samband mellan förlossningsförlopp och valpdödlighetr : hos berner sennen och labrador retrieve

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Louise Kavak; [2024]
  Keywords : Berner sennen; labrador retriever; valpdödlighet; dystoki; kullstorlek; reproduktion; reproduktionsproblem; förlossningsförlopp;

  Abstract : Reproduktion och ett normalt förlossningsförlopp är av stor vikt inom aveln för renrasiga hundar. Flertal svenska och internationella studier har studerat normalfysiologi, reproduktionsstörningar och valpdödlighet. Det finns multifaktoriella orsaker till ökad valpdödlighet under förlossnings-förloppet. READ MORE

 2. 2. Does coaching increase workengagement? : The effect of a workplace interventionin a neonatal care unit

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Author : Johan Wärn; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Getting Wealthier and Healthier? Evidence From the Spanish Christmas Lottery

  University essay from Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : Marcus Rundström; [2023]
  Keywords : Health; Birth weight; Wealth; Lottery; Difference-in-Difference; Causal; Business and Economics;

  Abstract : This paper uses the Spanish Christmas Lottery to provide new evidence about the relationship between wealth and health for adults and infants. Using a difference-in-difference design across provinces and time, I explore how overall health status, hospitalization rates, neonatal health, and alcohol consumption are affected by lottery outcomes. READ MORE

 4. 4. Kartläggning av dystoki hos katt och bedömning av APGAR för att utvärdera neonatal viabilitet hos kattungar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Tilde Vermelin; [2023]
  Keywords : dystoki; neonatal mortalitet; neonatal viabilitet; kejsarsnitt; APGAR; katt; honkatt; kattungar;

  Abstract : Neonatal mortalitet hos kattungar är ett utbrett problem inom veterinärmedicin och ses i varierande grad både vid vaginal förlossning och dystoki. Dystoki är ett akut tillstånd som definieras som förlossningssvårigheter eller oförmåga att förlösa fostret vaginalt genom förlossningskanalen. READ MORE

 5. 5. The effects of large-scale nutrition Interventions on Early Childhood and Neonatal Outcomes: evidence from Brazil

  University essay from Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : Isabella Rego Monteiro; [2023]
  Keywords : nutrition; food insecurity; early childhood development; neonatal health; impact evaluation; Brazil; Latin America; Business and Economics;

  Abstract : This study exploits the introduction of a new prioritization criteria for food security interventions to estimate the marginal impact of such programs. Findings indicate that, in municipalities assigned to receive nutrition policies more intensely, the number of children receiving micronutrient supplements was higher. READ MORE