Essays about: "neuroendocrine neoplasia"

Found 1 essay containing the words neuroendocrine neoplasia.

  1. 1. Chromogranin A : potential som prognostisk biomarkör hos hund

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Ellinor Ahlund; [2014]
    Keywords : chromogranin A; prognostisk biomarkör; sympatiska nervsystemet; hund; neuroendokrin neoplasi; hjärtsjukdom; stress; prognostic biomarker; sympathetic nervous system; dog; neuroendocrine neoplasia; heart disease;

    Abstract : SAMMANFATTNING För att få fram en prognos när ett djur uppsöker vård finns det idag olika metoder. Inga är dock perfekta och därför forskas det på biomarkörer som ska kunna berätta mer om en individs allmäntillstånd. READ MORE