Essays about: "new electrical technology"

Showing result 1 - 5 of 390 essays containing the words new electrical technology.

 1. 1. Evaluation of Excess Heat Driven Carbon Capture Integrated at a Swedish Pulp Mill

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Frida Nilsson; [2023]
  Keywords : CCS; BECCS; pulp and paper industry; pulp mill; excess heat; MEA; HPC; AMP; DMSO; chemical engineering; environmental engineering; Technology and Engineering;

  Abstract : As the atmospheric carbon dioxide keeps increasing, bioenergy with carbon capture and storage (BECCS) is getting increased attention as a measure to reduce the emissions of carbon dioxide. It is especially interesting in Sweden where the extensive paper and pulp industry constitutes point sources of biogenic carbon dioxide. READ MORE

 2. 2. LAMP on disk

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Joud Toumeh; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : Projektet har startat med ett samarbete med SciLifeLab forskning center vid Karolinska institutet där den Nano- biologiavdelningen har tagit fram en kemisk reaktion som kunde detektera Covid-19 metoden heter LAMP som står för Loop- mediated isothermal amplification. Den befintliga enheten som labbet har utvecklat används med hjälp av en mobiltelefon som tar bilder på proverna inför analys. READ MORE

 3. 3. Ribersborgs strandstråk : hållbar upprustning av urbana stråk utifrån besökares olika hastigheter

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Westberg Ekerljung; [2023]
  Keywords : social hållbarhet; shared space; trafikintegrering; trafikseparering; gång- och cykelstråk;

  Abstract : På obebyggd mark finns potential att utveckla städer. Här konkurrerar grönområdens attraktivitet med behovet av bostäder. På områden mellan husen tenderar efterfrågan på fler funktioner öka liksom variationen av trafikslag som ska samsas där. READ MORE

 4. 4. Project planning of charging station and power quality study

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Author : Alexander Lage; Konrad Olsson; [2023]
  Keywords : Vinnergi; Charging station; Electrification; Sweden; Trelleborg;

  Abstract : This degree project is done in collaboration with Vinnergi AB at their officein Halmstad. The aim for this project is to deliver a proposal for a new charging station in Trelleborg with focus on technology implementation. READ MORE

 5. 5. Electric Road Systems: A case study on the bridge of Öresund

  University essay from Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Author : Jakob Svensson; [2022]
  Keywords : Electric road systems; Transportation; Electric Vehicle; Technology and Engineering;

  Abstract : Combustion of fossil fuels is single-handedly the largest contributor of global warming. The transportation sector is responsible for about a third of the greenhouse gas emissions yearly in Sweden. In turn, road traffic makes up the largest share within the transportation. READ MORE