Essays about: "newcastlesjuka"

Found 1 essay containing the word newcastlesjuka.

  1. 1. Aviära mastceller samt deras roll vid virussjukdomarna Infektiös bursit och Newcastlesjuka

    University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry; SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Vanja Hårdemark; [2011]
    Keywords : mastceller; fåglar; aviära mastceller; infektiös bursit; newcastlesjuka;

    Abstract : Mastceller har visat sig vara viktiga celler i immunförsvaret bland annat vid infektioner med parasiter, bakterier och virus. Huvuddelen av mastcellsforskningen som kommit fram till detta har gjorts med däggdjur som modell- och måldjur. READ MORE