Essays about: "nils svensson"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words nils svensson.

 1. 1. Gestaltning av Batteriparken : förslag för social hållbarhet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Nils Svensson; [2021]
  Keywords : Batteriparken; landskapsarkitektur; park; social hållbarhet; trygghet; Jan Gehl;

  Abstract : Batteriparken ligger i bostadsområdet Kåbo i Uppsala och ritades år 1944 under funktionalismen. Idag är parkens utrustning och skick eftersatt och mycket av vegetationen är snårig och tät. READ MORE

 2. 2. Belysning och upplevd trygghet : ljusgestaltning av ett delstråk i Stadsskogen, Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Nils Svensson; Rasmus Klingstedt; [2018]
  Keywords : belysning; ljusgestaltning; perception; skogsstråk; trygghet;

  Abstract : Många upplever otrygghet när de rör sig utomhus nattetid, inte minst i grönområden. Få studier undersöker belysning och upplevd trygghet i skogsstråk, därav är det relevant att undersöka frågorna: Vilka belysningsstrategier kännetecknar upplevd trygghet i skogsstråk? Hur kan ett skogsstråk i teorin ljusgestaltas för att främja upplevd trygghet? För att besvara första frågan gjordes en bakgrund om perception och ljus, följt av en tematisk litteraturöversikt om belysningsstrategier som påverkar upplevd trygghet. READ MORE

 3. 3. Theme and variations on the 3N+1 problem

  University essay from Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Author : Nils Svensson; [2015]
  Keywords : Mathematics and Statistics;

  Abstract : We investigate the dynamics of the Collatz map over various domains. In particular, cycles will be studied, and conditions for their existence will be provided... READ MORE

 4. 4. Linking to a 'new public': parallels with the principle of exhaustion

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Nicola Harvey; [2015]
  Keywords : linking; it law; internet; eu; european union; ip; intellectual property; copyright law; copyright; Law and Political Science;

  Abstract : The recent CJEU ruling in Nils Svensson and Others v Retreiver Sverige AB aims to establish a clear position on the legality of linking from a copyright perspective and to strike an appropriate balance between the protecting rights of IP owners while still respecting the free dissemination of content that uniquely defines the internet. To do so, the Court has established that linking does indeed fall under the right of ‘communication to the public’, but with the caveat that it will only constitute infringement if it reaches a ‘new public’ not contemplate by the rightholder. READ MORE

 5. 5. Distortion In Horror

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Author : Nils Ryborg; Carolin Svensson; [2014]
  Keywords : Distortion; Uncanny; Horror; Fear; Video Games;

  Abstract : The mainstream videogame horror industry features a great deal of monsters and/or weapons. Is there a way to avoid this and still create a game that instils fear in its player? We delved in to the discussion revolving around the ‘Uncanny Valley’ phenomena in order to find the answer to that question. READ MORE