Essays about: "non restricted essay"

Found 3 essays containing the words non restricted essay.

 1. 1. The Denial of Motherhood in Beloved and Crossing the River : A Postcolonial Literary Study of How the Institution of Slavery Has Restricted Motherhood for Centuries

  University essay from Högskolan i Gävle/Engelska

  Author : Sofia Wike; [2017]
  Keywords : Toni Morrison; Beloved; Caryl Phillips; Crossing the River; slavery; postcolonialism; colonialism; motherhood; African diaspora; racism.;

  Abstract : The aim of this essay is to explore motherhood in two postcolonial literary works by African American author Toni Morrison and British author Caryl Phillips, who was born in the Caribbean. The essay is based on Morrison’s award winning novel Beloved, which was published in 1987 and was inspired by the escaping African American slave Margareth Garner. READ MORE

 2. 2. The Swedish Group Taxation Regime and EU Law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Benjamin Morris; [2011]
  Keywords : allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt en. banking law ; boenderätt; civilrätt en. private law ; EU-rätt en. EU law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; folkrätt en. public international law ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; immaterialrätt; internationell privaträtt en. private international law ; IT-rätt; komparativ rätt en. comparative law ; konkurrensrätt en. civil and criminal procedure ; rättsekonomi en law and economics ; rättshistoria en. legal history ; rättssociologi; rättsvetenskap en. law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt; group taxation; transfer pricing; koncernbidrag; koncernavdrag.; Law and Political Science;

  Abstract : Denna uppsats behandlar den svenska gruppbeskattningslagstiftningen och dess kompatibilitet med EU-rätten, fram till hösten 2010. Allra först behandlas problematiken i de konflikterande principerna skattesuveränitet och unionsmedlemskap, därefter defineras eller förklaras ett antal nyckelkoncept och termer. READ MORE

 3. 3. Alternative Information Finding homegrown solutions to foreign development strategies

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Charlotta Liljedahl; [2007]
  Keywords : democratization; Jordan; Kyrgyzstan; homegrown; information; civil society; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Abstract : The current trend in democracy assistance approaches has made the core of democracy essential to study. Democracy today must grow from within?yet supported from the outside. International donor agencies and donor recipients call for ?homegrown? strategies. The question that arises is how this correlates to the theories of liberal democracy. READ MORE