Essays about: "nordic architecture"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the words nordic architecture.

 1. 1. Potatislök, johanneslök eller nordisk schalotten? : Historiska odlingssystem, namnbruk och introduktion för Allium cepa Aggregatum-Gruppen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik De Vahl; [2020]
  Keywords : lök; allium; kulturarv; schalottenlök; potatislök; trädgårdshistoria;

  Abstract : Denna uppsats gör ett tvärvetenskapligt försök att besvara huruvida sen höstplantering i enlighet med äldre odlingsbeskrivningar påverkar skördenivåer och blominducering hos fem svenska lokalsorter av potatislök, Allium cepa AggregatumGruppen. Uppsatsen frågar hur historiska odlingsmetoder kan bidra till förståelsen av den genetiska spännvidden i det bevarade växtmaterialet och om kunskap om introduktionshistoria och folklig taxonomi kan bidra när bevarandevärden formuleras och utvärderas. READ MORE

 2. 2. The Role of Arts in Nordic Society: Health and Lifestyle

  University essay from Högskolan i Halmstad

  Author : Soledad Zamora; [2019]
  Keywords : Arts; Education; Lifestyle; Society; Sustainable development; Welfare;

  Abstract : The role of arts in both formal and non-formal education has been scientifically demonstrated to create positive outcomes in people to deal with all kinds of social problems in daily life. At present, there are international public and private institutions that support this view, such as the International Arts Education Week, celebrated for the first time by UNESCO on 21-27 May 2012 when not only artists participated, but also educators, researchers, NGO actors, and international associations. READ MORE

 3. 3. The Copenhill Crisis. The Dark Side of Planning The Greenest Waste-fired Power Plant Ever Seen

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Ulrik Kohl; [2019]
  Keywords : urban politics; power plant; neoliberal planning; iconicity; city marketing; sustainable energy; waste-to-energy; dark side of planning;

  Abstract : This thesis is about the making of a power plant. It sheds light on how neoliberal ideas shape large public investments in sustainable energy infrastructure. It tells the story of how the City of Copenhagen decided to build what was claimed to be the greenest waste-fired power plant in the world: Copenhill. READ MORE

 4. 4. Gravmonument i svenska parkmiljöer : idéer, ideal och formspråk

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Åberg; [2018]
  Keywords : gravar; tro; gravromantik; heliga lundar; Eden; Arkadien; Millesgården; Jacobsberg; Rosersberg; mortalitet;

  Abstract : Den här uppsatsen syftar till att besvara vilka idéer och ideal som kännetecknar gravmonument i svenska parkmiljö samt hur de har utformats genom historien. En litteraturstudie har utförts baserad på tvärvetenskaplig västerländsk litteratur med avsikt att förstå de influenser som format svenska gravmonument i parkmiljö. READ MORE

 5. 5. Tillgänglighetsanpassad naturlek med historisk inspiration : en gestaltning av Uppåkra arkeologiska centers utemiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellen Bergqvist; Lisa Hjern; [2018]
  Keywords : lekmiljö; naturlek; utomhuslek; tillgänglighet; funktionsvariation; Vendeltid; Uppåkra; gestaltning;

  Abstract : Detta arbete belyser utomhuslekens betydelse för barns utveckling. Arbetet omfattar även hur en god lekmiljö utomhus kan byggas upp i ett gestaltningsförslag tillgängligt för barn med funktionsvariation. Utifrån detta undersöks även olika möjligheter till att kombinera en historisk plats med naturlek. READ MORE