Essays about: "number of infection"

Showing result 1 - 5 of 180 essays containing the words number of infection.

 1. 1. Prediction of the number of weekly covid-19 infections : A comparison of machine learning methods

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Nicklas Branding; [2022]
  Keywords : Machine learning; deep learning; covid-19; public health science; number of infection; regression; long short term memory; gated recurrent unit; support vector regressor; long short term memory-convolutional neural network; bidirectional-long short term memory;

  Abstract : The thesis two-folded problem aim was to identify and evaluate candidate Machine Learning (ML) methods and performance methods, for predicting the weekly number of covid-19 infections. The two-folded problem aim was created from studying public health studies where several challenges were identified. READ MORE

 2. 2. Utvärdering av behandlingseffekt och riskfaktorer på gårdar med hästar naturligt infekterade med Strongylus vulgaris

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emelie Jönsson; [2022]
  Keywords : stor blodmask; häst; avmaskningsrutiner; ivermektin; resistens; riskfaktorer;

  Abstract : Strongylus vulgaris är den mest patogena av hästens inälvsparasiter. Hästarna blir smittade på betet via det infektiösa larvstadiet L3. Väl i magtarmkanalen migrerar larverna framför allt till främre krösroten där de utvecklas till L5-larver. Det är i den här fasen parasiten är mest patogen. READ MORE

 3. 3. Matförgiftningar och dess orsaker i Sverige under perioden 2012–2021

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Wameidh Munther Potrus Potrus; [2022]
  Keywords : matförgiftning; livsmedelsburen sjukdom; smittämne; livsmedelshygien; smittkälla; utbrott;

  Abstract : Varje år rapporterar Sveriges kommuner och Folkhälsomyndigheten ca 2000–3000 fall av matförgiftning till Livsmedelsverket. Livsmedelsverkets uppskattning är att ca en halv miljon svenskar drabbas per år. Den här studien syftar till att undersöka matförgiftningar under de senaste 10 åren. READ MORE

 4. 4. Avian Malaria infection and its effect on cellular metabolic rate in Ficedula Flycatchers

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för cell- och molekylärbiologi

  Author : Nader Ibrahim; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Chronic avian malaria and low-intensity parasite infections can have a negative influence on reproduction and survival which can reduce the fitness of the host. Therefore, the effect on host due to avian malaria infection can affect a bird’s lifespan. Consequently, avian parasites can influence evolution, physiology, and host morphology. READ MORE

 5. 5. Askens framtid : konsekvenser och hantering av askskottsjukan ur ett ekologiskt perspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Tångby; Veronika Johansson; [2022]
  Keywords : Fraxinus excelsior; Hymenoscyphus fraxineus; svampsjukdom; biologisk mångfald; värdväxt; handel; invasivitet; resistens; skadegörare på ask; växtskydd; epidemi;

  Abstract : Asken (Fraxinus excelsior) är ett av våra ädellövsslag och dess existens hotas av den vindburna svampsjukdomen askskottsjukan. Sjukdomen upptäcktes först i Polen i början av 90-talet och spreds under en 20-årsperiod till de flesta länder i Europa. READ MORE