Essays about: "numeric scale"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words numeric scale.

 1. 1. A Working Well-Being: The Individual’s Relation to Their Job Relates to Their Well-Being

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Linnea Mårtensson; Sofia Dolovski; [2020]
  Keywords : Well-being; job satisfaction; semantic measures; Satisfaction With Life; Harmony In Life; view of work.; Social Sciences;

  Abstract : Work takes up a lot of our time and a third of our lives. The purpose of this study is to examine how an individual’s view of their work relates to their well-being. The study uses a survey to explore what views of the job that the participants (N = 240) have. READ MORE

 2. 2. Samband mellan linjär beskrivning av hoppegenskaper på unghästtest och senare tävlingsprestation hos svenska varmblodiga hästar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Viktoria Björkman; Frida Norberg; [2019]
  Keywords : häst; unghästtest; treårstest; tävling; hoppning; linjär beskrivning; korrelation; arvbarhet;

  Abstract : One goal of the association of Swedish Warmblood horses (SWB) is to be internationally competitive in both dressage and show jumping. Since performances at a high level are achieved late in life, selection is often based on information from young horse tests. READ MORE

 3. 3. IoT in research methods - Interactive Zipper: A study about a tangible interface

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Author : Elmar Aliyev; Oujun Anders Xu; [2019]
  Keywords : user interface; human-computer; haptic interface; tangible interface; numeric scale; interactive zipper;

  Abstract : Användargränssnitt är en viktig del av kommunikationen mellan människor och maskin. Tidigare så kallat människa-datorinteraktion var baserad på användning av hålkort vid kommunikation med datorer, detta ändrades under andra halvan av 1900-talet. READ MORE

 4. 4. Subjektiv bedömning av hälta hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Isabelle Andersson; [2018]
  Keywords : häst; hälta; subjektiv; hältbedömning;

  Abstract : Av alla sjukdomsfall i Sverige som veterinärvård söks för handlar ungefär hälften om hältrelaterade problem. I praktiken använder veterinärer sin subjektiva bedömning i form av syn och hörsel för att upptäcka och gradera hälta. READ MORE

 5. 5. Analytic comparison of multibeam echo soundings

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Terje Ole Slinning; [2016]
  Keywords : multibeam echo system; geography; GIS; bathymetry and seafloor; hysical geography and ecosystem science; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : This study makes a numeric and visual comparison of two different multibeam echo sounding (MBES) surveys performed at the exact same location, in an effort to establish how reliable and comparable the vertical depth measurements are. The horizontal position uncertainty is not issued in this study. READ MORE