Essays about: "nursing assistants"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words nursing assistants.

 1. 1. Designing for Empathy in Elderly Care : Exploration of Opportunities to Deliver Behaviour Change Interventions through mHealth Applications, to Promote Empathic Behaviour in Elderly Home Care Nursing Assistants

  University essay from Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Author : Malin Bergqvist; [2019]
  Keywords : empathy; elderly care; nursing assistants; Behavior Change Wheel; Theoretical Domains Framework; COM-B; digital behavior change interventions; empati; äldreomsorg; undersköterskor; digitala interventioner för beteendeförändring;

  Abstract : Background The Swedish population is ageing quickly and the system for elderly home care is under increasing pressure. Staff turnover is high, nursing assistants are reporting stress, and employers have to recruit staff lacking sufficient experience. These factors are barriers to empathic care, considered essential to patient health outcomes. READ MORE

 2. 2. Reducing Counterproductive Work Behavior - The Roles of Self-Efficacy and Emotional Regulation

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Author : Oskar Sandgren; Emil Torpman; [2018]
  Keywords : counterproductive work behavior; self-efficacy; emotional regulation; feedback; mindfulness; interventions;

  Abstract : The aim of the study was to investigate the reduction of counterproductive work behavior (CWB) through two interventions. The sample consisted of 22 nursing assistants working in an elderly nursing home, who were divided into two treatment groups, where one received a mindfulness intervention and one received a feedback intervention. READ MORE

 3. 3. Användandet av handskar inom djursjukvården, i teori och praktik : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Hanna Karlsson; [2016]
  Keywords : handhygien; följsamhet; kontamination; infektionskontroll; utbildning;

  Abstract : Syftet med arbetet var att granska hur följsamheten till handskanvändning såg ut på smådjursverksamheter i Sverige, samt undersöka om det fanns ett glapp mellan teori och praktik. Under djursjukskötarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet får studenterna lära sig att handskar ska användas vid många olika typer av arbetsuppgifter, men när kunskaperna från utbildningen sedan ska appliceras i verkligheten kan problem uppstå. READ MORE

 4. 4. Nursing Assistants’ Perceptions of Physical Activity and Exercise among Older People : a Phenomenographic Study

  University essay from Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Author : Rose-Marie Wilnerzon Thörn; [2014]
  Keywords : nursing assistants; perceptions; physical activity; exercise; older people 65 and over ; hemtjänstpersonal; uppfattningar; fysisk aktivitet; träning; äldre personer 65 år och äldre ;

  Abstract : Nursing assistants’, as frontline caregivers in the care of older people, have a unique opportunity to encourage physical activity and exercise in older people. Hence, the perceptions by these care providers of physical activity and exercise among older people are an essential factor. READ MORE

 5. 5. Oral Care Assistance at Private and Municipal Swedish Geriatric homes - A Questionnaire survey

  University essay from Umeå universitet/Tandläkarutbildning; Umeå universitet/Tandläkarutbildning

  Author : Andréa Isackson; Matilda Magnusson; [2014]
  Keywords : ;

  Abstract : Oral health among elderly people is commonly debated, and correlations between oral and general health are shown. The increase of life expectancy in our population causes changes in the need of oral health care. The requirements of performing the oral hygiene increase and cause higher demands on the staff working at the geriatric homes. READ MORE