Essays about: "nursing program"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the words nursing program.

 1. 1. Djuromvårdnad inom anestesi i olika länder : en jämförelse av utbildning, ansvar och arbetsuppgifter för djursjukskötare

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jenny Guillen; Stina Svalin; [2021]
  Keywords : Bachelor´s degree; bachelorutbildning; college; masterprogram; universitet;

  Abstract : En legitimerad djursjukskötare i Sverige som besitter reell och formell kompetens får utföra arbetsuppgifter självständigt och bär själv ansvaret för hur denne fullgör momenten. För att bli legitimerad som djursjukskötare behöver denne ha genomgått och blivit godkänd på Djursjukskötarprogrammets bachelorutbildning (180 högskolepoäng) på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala och därefter ansöka om legitimation hos Jordbruksverket. READ MORE

 2. 2. Veterinärbrist eller bristande arbetssituation? : en studie över svenska veterinärers arbetssituation och psykiska välbefinnande

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Felicia Hogrell; [2021]
  Keywords : arbetsmiljö; veterinäretik; moralisk stress; psykiskt välbefinnande;

  Abstract : Branchorganisationen för svensk djursjukvård har under det senaste året larmat om en brist på legitimerade veterinärer. Samtidigt visar studier att veterinärer på många håll har en hög arbetsbelastning och upplever mycket stress i arbetet. READ MORE

 3. 3. Marsvinet som patient : omvårdnad och förberedande beteendeträning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofie Häggmark; Sofia Palm; [2019]
  Keywords : marsvin; omvårdnad; djursjukvård; djursjukskötare; beteendeträning; förstärkning; stress; narkos; hantering;

  Abstract : Intresset för och ägandet av exotiska sällskapsdjur ökar varje år och därmed ökar även be-hovet av djursjukvård anpassad till dessa djurslag. Trots detta berörs exotiska sällskapsdjur väldigt lite i Sveriges djursjukskötarutbildning. READ MORE

 4. 4. Omvårdnad och hantering av tamkanin i klinikmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ida Moberg; [2018]
  Keywords : omvårdnad; hantering; kanin;

  Abstract : Antalet husdjur klassade som exotiska herbivorer ökar och djurägarna kräver djurvård med bra kvalitet. Kaniner bör behandlas jämlikt med djurslagen hund och katt och erbjudas likvärdig djursjukvård. De utbildningar som finns i dagsläget erbjuder ej tillräckligt med kunskap inom ämnena omvårdnad och hantering av djurslaget kanin. READ MORE

 5. 5. Nurses' experiences of working with Prevention of Mother-to-Child transmission of HIV : A minor field study in the Rufiji district of Tanzania

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Author : Kajsa Davidsson; Elisa Torstensson; [2018]
  Keywords : PMTCT; MTCT; prevention of HIV; nursing; counseling; qualitative content analysis; Tanzania; minor field study;

  Abstract : This study is a Minor Field Study and is funded by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). At the end of 2016 there were 1.4 million people living with HIV in Tanzania; That same year approximately 55.000 people were newly infected with the disease. READ MORE