Essays about: "nursing thesis"

Showing result 1 - 5 of 100 essays containing the words nursing thesis.

 1. 1. SIMULATION TRAINING: FROM THE STUDENTS' POINT OF VIEW

  University essay from

  Author : Hygrell Sandra; Alexandra Jernstedt; [2023-03-16]
  Keywords : ;

  Abstract : Background: Simulation training is a well-grounded concept that is used to increase and maintain safety in various industries such as aviation, military, and health care. Simulation training is today an integrated part of the Bachelor programme in nursing. READ MORE

 2. 2. Påverkan av tid och temperatur vid analys av pH i träckprov från häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Olivia Ahlstedt; Martina Löfgren; [2023]
  Keywords : ekvint; fecesprov; mag-tarmhälsa; metodstudie; pH; provförvaring; provhantering;

  Abstract : Mätning av pH i träck är vanligt förekommande i vetenskapliga artiklar om nutrition och magtarmhälsa på häst. Metoderna för mätning av fekalt pH som beskrivs i litteraturen varierar mellan olika studier vilket gör att det finns en efterfrågan av ett mer standardiserat protokoll för mätning av fekalt pH. READ MORE

 3. 3. Interactive 360-degrees video : User experience, user interface and heads-up display for educational training scenarios in nursing education

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Author : William Glinghammar; [2023]
  Keywords : 360-degrees video; interaction design; user interface; heads-up display; multimedia learning; user experience; nursing education;

  Abstract : This thesis explores the user experience, potential and design principles of a HUD-based user interface in combination with interactive 360-degrees videos in nursing education. A HUD-based 360-degrees video was designed around a previously recorded scenario in an emergency room and user tests were conducted on nurse educators, working nurses and a nurse student. READ MORE

 4. 4. Analyzing the impact of marine protected areas on coastal zones : A case-study of Addo Elephant National Park Marine Protected Area, South Africa

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Author : Laura Elana Babette Obbink; [2023]
  Keywords : Marine Protected Areas; Sustainability; Coastal Zones; Biodiversity; Local Environmental Awareness; South Africa;

  Abstract : The ocean is, with its extraordinary ability to regulate the climate and absorb carbon dioxide, a vital ecosystem for all life on the planet. Moreover, the ocean is highly important for coastal communities as a source of income and nutrition, and as a consequence of increasing dependence it is becoming more significant to mitigate the effects of these anthropogenic activities on the ocean and its resources. READ MORE

 5. 5. Hundägares identifiering av tecken på smärta hos hundar baserat på inspelat videomaterial

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefine Reiner; Julia Svensson Rosenlund; [2023]
  Keywords : smärtbedömning; hund; tecken på smärta; ortopedisk smärta; kronisk smärta; smärtprotokoll; smärttecken;

  Abstract : Hundägare söker ofta veterinärvård när deras hund har smärta, vid dessa möten är det av vikt att djurhälsopersonal har kunskapen att utföra en god smärtbedömning och besluta om lämplig smärtlindring. Likväl har hundägares förmåga att identifiera tecken på smärta en stor roll i att minska hundars lidande och öka deras välfärd. READ MORE