Essays about: "nutrient status"

Showing result 1 - 5 of 52 essays containing the words nutrient status.

 1. 1. Emission of greenhouse gases from constructed wetlands : Nutrient status in relation to methane and nitrous oxide emission

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Christian Lundström; [2022]
  Keywords : Constructed wetland; greenhouse gas emission; nutrient status; ebullition; Anlagd våtmark; växthusgasutsläpp; näringsstatus; ebullition;

  Abstract : Agricultural land releases large amounts of nitrogen and phosphorus to water bodies which causes eutrophication. Creating wetlands on agricultural land is one way to prevent this major issue. However, constructed wetlands are a large emission source of greenhouse gases. READ MORE

 2. 2. Bedömning av kvävestatus i stärkelsepotatis : en jämförelse mellan olika metoder

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Elin Carlsson; [2022]
  Keywords : kväve; kompletteringsgödsling; bladskaftsanalys; Yara N-sensor; Yara N-tester; fjärranalys med Vultus system;

  Abstract : Kväve är ett viktigt näringsämne för växten eftersom det fyller många viktiga funktioner, bland annat som byggstenar till proteiner som ingår i fotosyntesen men också klorofyllmolekyler, DNA och RNA. Tillförseln av kväve är viktig att optimera i stärkelsepotatis (Solanum tuberosum) utifrån kvävepris, stärkelsehalt och skörd men också för aspekten att minska utlakning. READ MORE

 3. 3. Beaver wetland and lake effects on Francisella tularensis in Swedish landscapes and hares

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Lovisa Pihlgren Hökby; [2022]
  Keywords : tularemia; francisella tularensis hola; beavers; hares; wetland restauration; epizoology; vector borne diseases;

  Abstract : The zoonotic disease tularemia is caused by the bacterium Francisella tularensis that infects both humans and wildlife in Sweden. Associations between outbreaks of tularemia and lakes and rivers have earlier been observed, and semi-aquatic rodents and mosquitoes are believed to be key species groups in the epidemiological cycle of the disease. READ MORE

 4. 4. Inappetens hos hund : åtgärder samt inverkan på återhämtningsförmåga

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Emelie Björklund; Pernilla Lindh; [2021]
  Keywords : enteral nutrition; immunförsvar; näringsintag; näringsstöd; parenteral nutrition; stressvält; vävnadsläkning;

  Abstract : Inappetens är vanligt förekommande hos hundar inskrivna på djursjukhus. Vanliga bakomliggande faktorer innefattar stress orsakat av sjukhusmiljön, smärta eller medicinska tillstånd som nedsätter aptiten eller försvårar foderintag. READ MORE

 5. 5. Sinperiodens inverkan på nästkommande laktation : hur vanliga produktionssjukdomar kan förbyggas

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Tilde Larsson; Elisabet Nilsson; [2021]
  Keywords : dry cow; dry period; dry cow management; dry cow feeding; acetonemia; ketosis; displaced abomasum; dry cow fertility; fatty liver; hypokalcemia;

  Abstract : I takt med att avkastningen hos mjölkkor ökat på grund av förbättrade avelsstrategier och bättre management har också produktionssjukdomarna fortsatt vara närvarande, framför allt vid tiden runt kalvning. Vid denna tid är kon extra utsatt på grund av att hon ofta drabbas av negativ energibalans vilket kan leda till fysiologiska och biokemiska förändringar i kroppen. READ MORE