Essays about: "nya idéer"

Showing result 1 - 5 of 157 essays containing the words nya idéer.

 1. 1. Gestaltningsstrategi för Åstorps urbana landskap

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Tegmar; [2019]
  Keywords : gestaltningsstrategi; Åstorp; centrum;

  Abstract : Åstorp är en mindre järnvägsort i nordvästra Skåne vars centrum sedan flera år upplevs folktomt och otryggt. Några förändringar som kommer att påverka Åstorps centrum under de närmsta åren är byggandet av ett nytt bostadsområde alldeles intill stationen, ett nytt kommunhus samt en ny tåglinje mellan Åstorp och Malmö. READ MORE

 2. 2. Meanline method for design and off-design turbine performance predictions

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Author : Joel Sjödin; [2019]
  Keywords : Meanline program; space turbine; loss model; turbine predictions; early stage design; Technology and Engineering;

  Abstract : Early designs are often based on rough estimations and assumptions. Such is also the case when designing space turbines that power rocket engine fuel pumps which generally have obscure performance and size requirements. Often times, this leads to unique, single-use designs. This complicates and restricts the amount of possible testing. READ MORE

 3. 3. Paradigm Shift : The musical developement of barbershop harmony between 1939-2918

  University essay from Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Author : Rasmus Krigström; [2019]
  Keywords : Barbershop; Harmony; Musical Development; Genre-specific; barbershop; stämsång; musikalisk utveckling; genrespecifik;

  Abstract : Barbershop harmony in the form of quartet singing has its roots in the USA from the middle of the 19th century and has grown into its own unique genre. Towards the end of the 1930’s the genre had almost disappeared, and in 1938 an organization was formed to preserve it. READ MORE

 4. 4. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecca Eriksson; [2019]
  Keywords : permakultur; skogsjordbruk; skogsträdgård; odlingssystem; produktionssystem; urban odling; bostadsnära natur; rekreation;

  Abstract : Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur odlingssystem kan integreras i bostadsnära naturområden. Naturområden utgör viktiga stadsbyggnadselement i växande städer. READ MORE

 5. 5. Beyond romantic love – an analysis of how the dilemma of closeness vs. autonomy is handled in relationship anarchy discourse

  University essay from Lunds universitet/Sociologi

  Author : Ricardo Guillén; [2019]
  Keywords : relationship anarchy; paradigm; discourse analysis; love; closeness; autonomy; Social Sciences;

  Abstract : In recent years, romantic love has been problematized and questioned by sociologists and activists. Part of this questioning comes from relationship anarchy, a phenomenon which can be described partly as a critical school of social philosophy, partly as a comparably small-sized social movement. READ MORE