Essays about: "nybrytning"

Found 1 essay containing the word nybrytning.

  1. 1. Skogsmark till åkermark : är en nybrytning på högproduktiv mark lönsam?

    University essay from SLU/Dept. of Economics

    Author : Wilhelm Aschan; Tomas Engdahl; [2013]
    Keywords : nybrytning; skog; åker; ekonomi; gran; växtföljd;

    Abstract : Jordbruksföretagen i Sverige och övriga världen strävar hela tiden efter ett mer rationellt brukande och ökad effektivitet. De små gårdarna minskar i antal samtidigt som gårdar över 100 hektar ökat kraftigt. READ MORE