Essays about: "nyliberalism"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word nyliberalism.

 1. 1. RISK, RESPECT & UNSPEAKABLE ACTS : Untangling Intimate-Sexual Consent through 'Intuitive Inquiry' & 'Agential Realism'

  University essay from Karlstads universitet/Centrum för genusforskning (from 2013)

  Author : Frida Storm; [2021]
  Keywords : Doing; Consent; Communication; Intuition; Somatics; Intimacy; Sex; Sexual; Violence; Negotiation; Coercion; Rape; Legislation; Feminism; Neoliberal; Queer; Fanzine; BDSM; Dance; Performance; Sex Work; Responsibilization; Accountability; Diffraction; Entanglement; Autonomy; Agency; Power; Trauma.; Görande; samtycke; consent; kommunikation; intuition; somatik; intimitet; sex; sexuellt; våld; förhandling; tvång; våldtäkt; lagstiftning; feminism; nyliberalism; queer; fanzine; BDSM; dans; uppträdande; sexarbete; responsibilisering; ansvar; diffraction; entanglement; autonomi; agens; makt; trauma.;

  Abstract : In an attempt to address the issues in research and theory on consent, this thesis explores what consent can be seen as "doing" through an 'Intuitive Inquiry' (Anderson 2011a) and 'Agential Realism' (Barad 2007). Various manifestations of consent appears through: the experience of the researcher, consent research and theory, consent legislation, interviews with professionals in intimate-sexual consent, and, feminist fanzines. READ MORE

 2. 2. The Moral Economy of Swedish Labour Market Co-operation and Job Security in the Neoliberal Era

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Author : James Fleming; [2021]
  Keywords : Moral economy; embedding; industrial relations; Sweden; corporatism; co-operation; job security; ne- oliberalism; labour market negotiations; unions; employer organisations; anthropology; political econ- omy; de-commodification; social peace; Inbäddning; Sverige; samarbete; arbetssäkerhet; nyliberalism; arbetsmarknadsparter; arbetsmarknadsrelationer; arbetsmarknad; förhandlingar; fackförbund; facket; arbetsgivarorganisation; antropologi; social fred; kommodifiering; Svenskt näringsliv; LO; anställningskydd; Las;

  Abstract : In the neoliberal era, there has been a global trend towards increased labour market insecurity and inequality, even in countries traditionally emblematic of union strength and socio-economic security such as Sweden. In this study, I present the first ethnographic research conducted in anthropology of negotiations between the central Swedish union and employer peak bodies (known as the ‘labour market partners’). READ MORE

 3. 3. Samhällsplanering – ett barn av sin tid? : modernismens och nyliberalismens påverkan på barns utemiljöer i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Alexander Stigertsson; Rebecka Palmqvist; [2020]
  Keywords : samhällsplanering; modernism; nyliberalism; barns hälsa; barnvänlighet; barnperspektiv; Malmö; Landskrona; urban Planning; Neo- Liberalism; children’s Health; child- Friendliness; children’s Perspective;

  Abstract : Samhällsplanering har alltid präglats av ideologier. Uppfattningen om hur staden ska planeras och formas har samtidigt varit allt annat än enig. Under de modernistiska åren från 1930-talet fram till omkring 1970-talet decentraliserades staden. READ MORE

 4. 4. Stadsrummet i den nyliberala eran : analys av Hyllies stadsrum ur ett historiematerialistiskt perspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Otto Lundberg; [2020]
  Keywords : nyliberalism; neoliberalism; planering; planning; Hyllie; Malmö; marknadskrafter; rätten till staden; the right to the city; urbanism;

  Abstract : Den här uppsatsen undersöker hur marknadskrafter har påverkat på stadsrummet i Hyllie. Uppsatsen tar i huvudsak avstamp från marxistisk akademisk tradition, med akademiker såsom Hénri Lefebvre och David Harvey. Uppsatsen försöker utröna maktförhållanden, det vill säga till vems fördel har planeringen ägt rum. READ MORE

 5. 5. Böndernas nya värld : en uppföljande studie av tre gårdar i jordbrukets omvandling 1981–2019

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Martina Nilsson; [2019]
  Keywords : jordbruk; bonde; livsform; nyliberalism; dispossession; förändring;

  Abstract : Åren 1981–2 genomfördes en samtidsdokumentation av jordbruket på tre gårdar i Uppland. I den här uppsatsen återkommer jag till dessa tre med en vilja att förstå hur jordbrukets strukturrationalisering i den nyliberala eran påverkar livet på den individuella gården. READ MORE