Essays about: "object permanence"

Found 5 essays containing the words object permanence.

 1. 1. Out of sight, out of mind? : Assessing human attribution of object permanence capabilities to self-driving cars

  University essay from Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Author : Aksel Holmgren; [2022]
  Keywords : human-robot interaction; explainable robotics; object permanence; perceptual belief problem; autonomous vehicles; self-driving cars;

  Abstract : Autonomous vehicles are regularly predicted to be on the verge of broad integration into regular traffic. A crucial aspect of successful traffic interactions is one agent’s ability to adequately understand other agents’ capabilities and limitations. READ MORE

 2. 2. Vila i träd : sambandet mellan gravträd och människors miljöengagemang och attityd till växtlighet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Klara Kristensson; [2022]
  Keywords : gravträd; antropomorfism; växtblindhet; miljöengagemang; gravskick; kyrkogård;

  Abstract : Idag står vi inför det brådskande hotet om en omfattande massutrotning av både växter och djur. Så många som hälften av världens växtarter kvalificeras som hotade till utrotning inom de närmsta decennierna. READ MORE

 3. 3. Cognition in black-handed spider monkeys (Ateles geoffroyi): A battery of behavioral tests

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Author : Tiffany Claire Bosshard; [2020]
  Keywords : cognition; behavior; object permanence; associative learning; quantity discrimination; numerosity; long-term memory; spider monkey;

  Abstract : Cognition allows animals to acquire, process, and store sensory information from the environment and use it to adapt to their surroundings. A battery of behavioral tests was used to assess the cognitive abilities of black-handed spider monkeys (Ateles geoffroyi). READ MORE

 4. 4. Memory and Loss

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Patrycja Komada; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Szczecin is a city in a western Poland which after WW II was damaged, lost its identity and inhabitants. Polish-German border was moved to the west of Oder river. Most of Pomerania, including Szczecin was eventually given to Poland. About 90 precent of the city centre was damaged, bombings took away city’s identity. READ MORE

 5. 5. Effektivt, hållbart och mångfunktionellt längs väg : ett arbete om utformning av vägars närområde

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Ulrika Johansson; [2011]
  Keywords : Mångfunktionell; hållbar; Vägens närområde; vegetation längs väg; vägkanter; vägutformning; vägplanering;

  Abstract : Av tradition prioriteras trafiksäkerheten vid gestaltningen av vägens grönytor, men ytorna kan fylla fler funktioner än så. De perspektiv som det här arbetet belyser är trafiksäkerhet, skötsel, förhindrande av föroreningar, ekologi, trafikantupplevelse och estetik, rekreation och rörelse längs vägen samt produktion. READ MORE