Essays about: "objective of the study under conservation"

Showing result 1 - 5 of 23 essays containing the words objective of the study under conservation.

 1. 1. Pre-renovation considerations for a Swedish single-family house : Analysis of energy saving potential

  University essay from Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Author : Meghdeepa Choudhury; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : According to United Nations 7th sustainable development goal, increased use of fossil fuels in energy accounts for around 60 percent of total global greenhouse gas emissions and in order to debacle this crisis of global warming, the European Union aimed to reduce energy use by 32.5 % within 2030 by improving energy efficiency. READ MORE

 2. 2. Tillståndet för skogar med bombmurkla, Sarcosoma globosum, i Uppsala län

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Josefine Kyhlström Blomqvist; [2020]
  Keywords : bombmurkla; Sarcosoma globosum; fridlyst art; inventering; skogstillstånd; skyddad skog; granbarkborre; Uppsala län;

  Abstract : Bombmurklan, Sarcosoma globosum, är en skålsvamp som normalt växer under vårvintern i barrmatta samt i mossvegetation i äldre granskogar på väldränerad mark. I södra och mellersta Sverige förekommer arten ofta i blockig terräng på moränmark eller i sluttningar. READ MORE

 3. 3. Luckhuggning med friställning av asp och sälg : påverkan på epifytiska lavar

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Maria Michold; [2020]
  Keywords : luckhuggning; Populus tremula; Salix caprea; ljus;

  Abstract : I norra Sverige har effektivt skogsbruk och minskad brandfrekvens under det senaste århundradet medfört att äldre skog med gamla lövträd är sällsynt förekommande. I denna del av landet har framförallt asp och sälg stor betydelse för den biologiska mångfalden. READ MORE

 4. 4. The Po Delta Biosphere Reserve: Management challenges and priorities deriving from anthropogenic pressure and sea level rise

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Damiano Vesentini; [2019]
  Keywords : geography; GIS; environmental pressure; water quality; nutrient accumulation; rising sea level; climate change; value for conservation; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The Po Delta Biosphere Reserve is located in Northern Italy and has attained recognition by UNESCO in 2015 due to its unique natural and cultural value. The reserve covers an area of approximately 140 000 hectares, supporting a human population of 118 000, as well as a complex mosaic of ecosystems, which are found in this transitional waters landscape. READ MORE

 5. 5. Law and Care The relationship between contemporary Nordic firearms law and conservation.

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Author : Victor Klinge; [2018-06-25]
  Keywords : Firearms conservation; Firearm laws; Defence museums; Caring for firearms; Conservation and Law; Nordic firearms law and conservation; Storing firearms;

  Abstract : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2018:14.... READ MORE