Essays about: "objective of the study under conservation"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the words objective of the study under conservation.

 1. 1. Tillståndet för skogar med bombmurkla, Sarcosoma globosum, i Uppsala län

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Josefine Kyhlström Blomqvist; [2020]
  Keywords : bombmurkla; Sarcosoma globosum; fridlyst art; inventering; skogstillstånd; skyddad skog; granbarkborre; Uppsala län;

  Abstract : Bombmurklan, Sarcosoma globosum, är en skålsvamp som normalt växer under vårvintern i barrmatta samt i mossvegetation i äldre granskogar på väldränerad mark. I södra och mellersta Sverige förekommer arten ofta i blockig terräng på moränmark eller i sluttningar. READ MORE

 2. 2. Luckhuggning med friställning av asp och sälg : påverkan på epifytiska lavar

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Maria Michold; [2020]
  Keywords : luckhuggning; Populus tremula; Salix caprea; ljus;

  Abstract : I norra Sverige har effektivt skogsbruk och minskad brandfrekvens under det senaste århundradet medfört att äldre skog med gamla lövträd är sällsynt förekommande. I denna del av landet har framförallt asp och sälg stor betydelse för den biologiska mångfalden. READ MORE

 3. 3. The Po Delta Biosphere Reserve: Management challenges and priorities deriving from anthropogenic pressure and sea level rise

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Damiano Vesentini; [2019]
  Keywords : geography; GIS; environmental pressure; water quality; nutrient accumulation; rising sea level; climate change; value for conservation; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The Po Delta Biosphere Reserve is located in Northern Italy and has attained recognition by UNESCO in 2015 due to its unique natural and cultural value. The reserve covers an area of approximately 140 000 hectares, supporting a human population of 118 000, as well as a complex mosaic of ecosystems, which are found in this transitional waters landscape. READ MORE

 4. 4. Deltagande planering vid tätortsnära konflikter om skogen - intressentanalys och preferensstudie i området runt Skärsjön, Skinnskatteberg

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Agnieszka Björk; [2018]
  Keywords : hyggesfritt; målkonflikter; attityder;

  Abstract : The forest is Sweden's largest natural resource, and it is expected to meet several conflicting needs Wood production is prioritized, but in recent years, conservation of environmental values and biodiversity have also demanded their right. Another important aspect of the forest is the importance of social values. READ MORE

 5. 5. Hybrid PV-Biomass Power Plant design for an Indonesian village

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Chloé Prévost; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis work focuses on the design of a hybrid PV-Gasification-Battery plant for a remote villagelocated on an Indonesian island and currently not electrified. As the objective of the study is to assess therelevance of the hybrid plant to make use of the local resources to satisfy the demand, the village situationis analyzed, and a representative load curve is built. READ MORE