Essays about: "objektiv rörelseanalys"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the words objektiv rörelseanalys.

 1. 1. Anslagstid för diagnostiska anestesier vid frambenshälta hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Isabelle Andersson; [2021]
  Keywords : hältutredning; mepivakain; diffusion; objektiv rörelseanalys;

  Abstract : Hälta hos häst orsakad av ortopediska skador är den vanligaste anledningen till uppsökande av veterinärvård i Sverige och kan vara kostsamt. Detta, tillsammans med att hälta innebär ett ökat djurlidande, ställer höga krav på veterinären att lokalisera det område som gör ont och ställa en diagnos för att framgångsrikt kunna behandla hästen. READ MORE

 2. 2. Objektiv rörelseanalys för mätning av hälta hos kliniskt halta kor

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Jenny Carlander; [2021]
  Keywords : mjölkkor; hälta; hältbedömning; tidig upptäckt; objektiv; automatisk; smärtbedömning;

  Abstract : Hälta hos mjölkkor medför lidande för korna och ekonomiska förluster för djurhållaren. En automatiserad metod för hältdetektion som går att använda i stallmiljö skulle kunna leda till tidigare upptäckt av hälta och minska de negativa konsekvenserna. READ MORE

 3. 3. Perceptuell inlärning av bedömning av bakbenshälta hos häst : en jämförande studie av två digitala inlärningsverktyg

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Marika Erkkilä; [2021]
  Keywords : häst; bakbenshälta; perceptuell inlärning; datorbaserad träning; LamenessTrainer; veterinärstudenter; hältbedömning;

  Abstract : Syftet med studien var att undersöka om det går att förbättra studenters förmåga att bedöma bakbenshältor hos hästar på video, med hjälp av två olika datorbaserade inlärningsverktyg som också jämfördes med avseende på deras effekt på perceptuell inlärning. En specialgjord träningsmodul för perceptuell inlärning av bedömning av bakbenshältor skapades på student-webbportalen Canvas. READ MORE

 4. 4. Prevalens av frånskjutsasymmetri hos unghästar samt hästar som tävlar svår klass i hoppning och dressyr

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Julia Söderström; [2020]
  Keywords : Häst; rörelseasymmetri; frånskjutshälta; objektiv rörelseanalys; unghästar; elithästar;

  Abstract : Ortopediska problem, som ger upphov till hälta är den vanligaste orsaken till att hästar besöker veterinär och den största anledningen till att sporthästar tvingas avsluta sin tävlingskarriär tidigare än planerat. Ortopediska skador är således ett stort problem både för hästars välfärd men även ekonomiskt för ryttare och hästägare. READ MORE

 5. 5. Kinematisk rörelseanalys av hästar som utför piaff, passage och ökad trav : en jämförelse mellan objektiv mätning och subjektiv bedömning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Cornelia Andersson; [2020]
  Keywords : kinematisk; rörelseanalys;

  Abstract : Hästens roll i samhället har förändrats genom tiderna. Förr användes hästen mest som dragkraft och som krigshäst. Idag används hästen främst som sport- och tävlingsdjur. READ MORE