Essays about: "objektiv rörelseanalys"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the words objektiv rörelseanalys.

 1. 1. Prevalensen av rörelseasymmetrier hos föl : en jämförelse mellan ridhästföl och travhästföl

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Olivia Nordberg; [2022]
  Keywords : rörelseasymmetri; föl; hälta; objektiv rörelseanalys;

  Abstract : Ortopediska skador är ett vanligt problem hos sporthästar, ofta med hälta som följd. Tidigare studier har observerat att hästar som anses friska av ägaren ofta har ett asymmetriskt rörelsemönster som vid en objektiv bedömning bedöms som hälta. READ MORE

 2. 2. Jämförelse mellan hältbedömning av häst utförd av 12 klinikveterinärer och en applikation baserad på datorseende

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Julia Johanna Stenius; [2022]
  Keywords : hälta; rörelseanalys; rörelseasymmetri; hältbedömning; objektiv rörelseanalys; artificiell intelligens; datorseende; neurala nätverk; överensstämmelse;

  Abstract : Ortopediska sjukdomar är hästens största medicinska problem världen över och sjukdomar i rörelseapparaten är den vanligaste anledningen till att svenska hästar behandlas av en veterinär. För framgångsrik behandling av ortopediska problem krävs i första hand en korrekt identifiering av det halta benet. READ MORE

 3. 3. Longering som verktyg vid hältutredning av hästar : hur påverkas hälta av att ha det halta benet som innerben eller ytterben?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Daniel Svedare; [2022]
  Keywords : häst; hälta; hältutredning; ortopedi; longering; objektiv rörelseanalys;

  Abstract : De veterinärer som under sitt yrkesverksamma liv väljer att arbeta med häst kommer med största sannolikhet att komma i kontakt med hästar som är halta. Tidigare undersökningar visar på att dysfunktion av rörelseapparaten och däribland hältor är klart överrepresenterade vad gäller försäkringsärenden bland svenska hästar. READ MORE

 4. 4. Objektiv rörelseanalys hos mjölkkor med klinisk frambenshälta

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sara Andersson; [2022]
  Keywords : frambenshälta; mjölkkor; objektiv rörelseanalys; sensorer;

  Abstract : Hälta hos mjölkkor orsakar smärta, sämre djurvälfärd, nedsatt produktion, direkta och indirekta kostnader och ökad risk för andra sjukdomar. Idag genomförs hältdetektion subjektivt med en visuell bedömning ofta samtidigt som andra arbetsuppgifter och bönderna underskattar oftast sin besättnings prevalens av hälta. READ MORE

 5. 5. Anslagstid för diagnostiska anestesier vid frambenshälta hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Isabelle Andersson; [2021]
  Keywords : hältutredning; mepivakain; diffusion; objektiv rörelseanalys;

  Abstract : Hälta hos häst orsakad av ortopediska skador är den vanligaste anledningen till uppsökande av veterinärvård i Sverige och kan vara kostsamt. Detta, tillsammans med att hälta innebär ett ökat djurlidande, ställer höga krav på veterinären att lokalisera det område som gör ont och ställa en diagnos för att framgångsrikt kunna behandla hästen. READ MORE