Essays about: "observationsstudie"

Showing result 1 - 5 of 45 essays containing the word observationsstudie.

 1. 1. Ögonblick : en observationsstudie om rytm och lek på Gustav Adolfs torg i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Peterson; [2022]
  Keywords : observation; rytm; lek; lekfullhet; plats; genius loci; homo ludens;

  Abstract : Att observera och undersöka platser är en förutsättning för att vi som landskapsarkitekter ska kunna skapa hållbara miljöer. Syftet med det här arbetet har varit att genom observation och litteraturstudier karaktärisera platsen Gustav Adolfs torgs materialitet, själ och funktion samt undersöka interaktionen mellan plats och användare. READ MORE

 2. 2. Kan miljöberikning öka baktriska kamelers (camelus bactrianus) användning av sitt utomhushägn : en observationsstudie på Furuviksparken

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sara Morén; [2021]
  Keywords : baktrisk kamel; miljöberikning; Camelus bactrianus; djurpark; Furuviksparken; hägnutnyttjande; utomhushägn;

  Abstract : The Bactrian camel is a desert animal especially adapted to the harsh environment it lives in. It is part of the Camelidae family and exists as a wild species (Camelus ferus) and as a domesticated species (Camelus bactrianus). READ MORE

 3. 3. Effekt av sederande läkemedel på hästars smärtansikte

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Hanna Bjarnestig; [2021]
  Keywords : häst; smärtbedömning; smärtansikte; EquiFACS; sedering;

  Abstract : Det är viktigt att kunna smärtbedöma hästar korrekt för att de ska få korrekt vård. Det finns flera beprövade metoder, bland annat genom att mäta fysiologiska parametrar eller genom att använda sig av enkla och sammansatta smärtskalor. READ MORE

 4. 4. The effect of three days accumulated workload on football players’ perceived fatigue during Pre-Season

  University essay from Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Author : Pálmar Hreinsson; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Aim: The aim of the study was to improve the understanding on the relationship between different training- and match load variables and subsequent perceived rating of fatigue. This was done by investigating whether traditionally used workload variables (e.g GPS, HR data) functions as a good indicator of the players' perceived ratings of fatigue. READ MORE

 5. 5. Sociala beteenden och rangordning mellan renkalvar i hägn (Rangifer tarandus tarandus)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sofie Burvall; [2021]
  Keywords : agonistiska beteenden; hägn; kalvar; Rangifer tarandus tarandus; rangordning;

  Abstract : Sociala strukturer och rangordning mellan hjortdjur är fördelaktigt för att minska konkurrens inom en flock vid måttligt begränsade resurser. Vid ökad djurtäthet exempelvis i ett hägn där djuren går mer samlade, blir tillgången till resurser mer begränsad. READ MORE