Essays about: "observationsstudie"

Showing result 1 - 5 of 35 essays containing the word observationsstudie.

 1. 1. Preoperativ luftvägsbedömning på hund inför orotrakeal intubering

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Milla Hansson; Iris Wickström; [2019]
  Keywords : mallampati; cormack-lehane; luftväg; hund; skallform; intubering; pharynx; larynx; djuromvårdnad;

  Abstract : Orotrakeal intubering är en vanligt förekommande procedur i samband med anestesi. Intubering görs av flera anledningar men framförallt för att upprätthålla fria andningsvägar och effektivt kunna tillföra patienten syrgas. READ MORE

 2. 2. Effekt av raslinje och social miljö under di-perioden på smågrisars hälsa och tillväxt fram till 9 veckors ålder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Anna Olsson; [2019]
  Keywords : svensk Yorkshire; nederländsk Yorkshire; social träning; smågris; tillväxt; dödlighet; hälsa;

  Abstract : Nederländsk Yorkshire (Z-linjen; ZY) är vanligt förekommande i svensk grispro-duktion idag eftersom aveln med Svensk Yorkshire (SY) lades ner 2012. I den tidi-gare svenska aveln, har grisarna indirekt selekterats för att fungera i grupphållnings-system eftersom svensk djurskyddslag skärptes i slutet av 1980-talet med att suggor ska hållas i grupp under dräktighet. READ MORE

 3. 3. Urban Redevelopment in Shenzhen, China : Neoliberal Urbanism, Gentrification, and Everyday Life in Baishizhou Urban Village

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Johan Backholm; [2019]
  Keywords : Urban Redevelopment; Neoliberal Urbanism; Gentrification; Urban Village; China;

  Abstract : Urban redevelopment is increasingly used as a policy tool for economic growth by local governments in Chinese cities, which is taking place amid rapid urbanization and in an expanding globalized economy. Along with the spatial transformation, urban redevelopment often entails socioeconomic change in the form of processes of gentrification, which is propelled by the dominance of neoliberal market-oriented policy and practice in the country. READ MORE

 4. 4. Designing useful and effective mobile tools to assist light designers’ work process

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Olivia Bengtsson; [2019]
  Keywords : Light designer; Color temperature; Customer Experience; Smart Lightning;

  Abstract : I takt med att e-handeln växer sig större behöver fysiska butiker blir allt mer upplevelseinriktad och leverera unika kundupplevelser för att inte mista sina kunder. Ljus och belysning är en viktig komponent för att påverka kundupplevelse, eftersom ljus direkt påverkar komfort och navigering i butiken. READ MORE

 5. 5. Konkurrens mellan kulliga och hornbärande nötkreatur i flock

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebecca Karlsson; [2019]
  Keywords : dominans; kulliga; hornbärande; konkurrens; nötkreatur; etologisk studie; observationsstudie;

  Abstract : Hornens betydelse för den sociala dominansen hos nötkreatur har länge diskuterats av bönder och forskare. Kunskap om dess inverkan på djuren är viktigt ur management-synpunkt och påverkar på sikt djurens välfärd. READ MORE