Essays about: "odling"

Showing result 1 - 5 of 430 essays containing the word odling.

 1. 1. Högsta kustlinjens betydelse för markanvändningen i nordvästra Västmanland

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Jimmy Olsson; [2020]
  Keywords : inlandsis; avsmältning; glaciation;

  Abstract : Istider och värmetider har växlat fram och tillbaka de senaste 2 – 3 miljoner åren. För ca 70 000 år sedan inleddes den senaste istiden och den nådde sitt slut för ca 8 500 år sedan. READ MORE

 2. 2. DME som förnybart drivmedel till jordbruket : en studie i möjligheten att ersätta fossil diesel i jordbruksmaskiner med DME från bio-baserad råvara

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johan Gundberg Aronsson; [2020]
  Keywords : Dimetyleter; biodrivmedel; bioDME; ”well-to-wheel”; fossilfritt; jordbruk; odling; hållbart; beredskap; livsmedelsförsörjning;

  Abstract : Sverige har satt som mål att nettoutsläpp från fossila bränslen ska vara borta till 2045 och mycket behöver göras för att Sverige ska uppnå det målet. Det går att konstatera att Sverige går snabbt framåt med att byta ut fossila bränslen i fordon och har redan nått en nivå på 23 % biokomponenter i drivmedel, den högsta nivån bland länderna i Europeiska Unionen. READ MORE

 3. 3. Concerning the Viability of Offshore Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA), and the Possibility for its Optimization.

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för ekologi, miljö och botanik

  Author : Leo Näsström; [2020]
  Keywords : Aquaculture; Integrated Multi-Trophic Aquaculture; IMTA; Offshore; Optimization; Vattenbruk;

  Abstract : Ett stagnerat globalt fiske har lett till en snabb utökning av vattenbruket för att tillgodose den globala marknaden. Traditionellt vattenbruk har i västvärlden kännetecknats av monospecifika odlingar, ofta med mycket grav påverkan på sin omnejd. READ MORE

 4. 4. No-till grain legume production in organic farming : constraints, possibilities and potential agronomic practice

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Zuzanna Chetnik; [2020]
  Keywords : no-till; conservation tillage; cover crops; intercropping; organic farming; grain legumes;

  Abstract : Today’s agriculture is often specialised, and relies on pesticides, synthetic fertiliser and tillage. Tillage, especially ploughing, has shown to have a negative impact on climate, soil health and -biodiversity. An alternative is no-tillage, a practice that leaves the soil almost undisturbed except for minimal impact during sowing. READ MORE

 5. 5. Edible Fungal Production using Acetic Acid as Carbon and Energy Source

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Barbara Mae Alontaga; Anna Axebrink; [2020]
  Keywords : VFA; Volatile fatty acid; acetic acid; Fungi; Carbon source; Energy source;

  Abstract : Volatile fatty acids (VFAs) have become attractive and gained high research interest due to its significance for the chemical industry and economical advantage. These acids can be produced by utilizing organic waste such as food waste as substrate through anaerobic digestion. READ MORE