Essays about: "odlingspedagogik"

Found 1 essay containing the word odlingspedagogik.

  1. 1. Pedagogisk odling i grundskolan : kunskap, praktik och skörd för framtidens skolmat

    University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Author : Joel Deutschmann; [2021]
    Keywords : hydroponik; hydroponisk odling; hållbarhet; livsmedelssystem; microgreens; mikrogrönt; odlingspedagogik; skola; skott; undervisning vertikal odling; cultivation; education; food system; hydroponic vertical cultivation; hydroponics; school; sprouts; sustainability;

    Abstract : Livsmedelsproduktionen står för ungefär 26 procent av världens globala utsläpp av växthusgaser och har därmed en stor inverkan på planetens klimat och ekosystem. Sverige importerar majoriteten av de grönsaker och frukter som konsumeras i landet. READ MORE