Essays about: "offentlig konst"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the words offentlig konst.

 1. 1. Platsanknuten konstnärlig gestaltning : vikten av att välja rätt plats för konst i det offentliga rummet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Backman; Sofie Laitamaa; [2022]
  Keywords : Landskapsarkitektur; offentlig konst; platsspecifik konst; tornedalsk konst; gestaltning; social hållbarhet; offentliga rummen; assimileringspolitik; minoritet; Tornedalen; tornedalingar; samverkan; samråd;

  Abstract : Tornedalingar är en svensk minoritet från Tornedalen som ligger i norra Sverige. Under historien har minoriteten utsatts för en assimileringspolitik för att försvenska tornedalingar. Detta har framförallt påverkat användningen av deras språk, meänkieli. READ MORE

 2. 2. Ta känslorna på allvar : konstnärliga metoder i gestaltade livsmiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Hjälmberg; Axel Lundgren; [2022]
  Keywords : omätbar; sinnlighet; estetisk erfarenhet; konstnärliga metoder; pragmatism; new public management; pedanteri; gestaltad livsmiljö; ratio-intellectus; subjektivitet; analys genom syntes; dikotomi;

  Abstract : I den här uppsatsen undersöker vi ett perspektiv på stadsutveckling där konstnärliga metoder får mer utrymme. Syftet är att undersöka hur konst kan användas för att belysa omätbara värden i gestaltade livsmiljöer. Vår tes är att omätbara värden inte får det utrymme som behövs på grund av effektivisering och vinstjakt. READ MORE

 3. 3. Digital konst för stadens väntrum : aktiviteten på Citytunnelns konstnärligt programmerade perronger

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emil Vernersson; [2021]
  Keywords : väntan; tid; upplevelse; smart stad; perronger; tågstation; digital konst; digital arkitektur; offentlig; konst; wait; time; experience; smart city; platforms; train station; digital art; digital architecture; public; art;

  Abstract : Tid förhåller vi oss alla till. Ibland sker glapp i tidsplaneringen och då inträder väntan och väntrummet. Generellt är väntan något som upplevs som tråkigt och de flesta försöker att undvika att vänta eller åtminstone upplevelsen av att vänta. READ MORE

 4. 4. Blandstadens utemiljö : landskapsarkitekturens roll och utformning med Vallastaden i Linköping som fallstudie

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Isa Stålhandske; [2021]
  Keywords : blandstad; landskapsarkitektur; funktionsintegrering; tät stad; utemiljö; stadsplanering; social hållbarhet; ekologisk hållbarhet; mixed-use city; compact city; landscape architecture; functional integration; outdoor environment; urban planning; social sustainability; ecological sustainability;

  Abstract : Blandstaden är ett begrepp som förekommer inom modern svensk stadsplanering och omfattar teman som delvis beror av utemiljön. Samtidigt verkar inte mycket vara skrivet om blandstadens utemiljö och dess möjligheter. READ MORE

 5. 5. Konsten som lekplats : en uppsats om lekskulpturens användning, och utformning, i den moderna staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellen Sperr; [2020]
  Keywords : lekskulptur; lek; skulptur; offentlig konst; lekmiljö; affordance; design;

  Abstract : Den här kandidatuppsatsen behandlar vilka argument det finns för användandet av lekskulpturer i den moderna staden och för ett resonemang kring dess möjliga gestaltning. En lekskulptur är en skulptur konstruerad med syftet att agera lekredskap och fick ett genomslag i mitten av 1900-talet. READ MORE