Essays about: "offentlig miljö"

Showing result 1 - 5 of 92 essays containing the words offentlig miljö.

 1. 1. Från bilstad till en stad för människor : ett gestaltningsförslag av kvarteret Åran, Hjo, med utgångspunkt i människans behov

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alice Aaro; [2020]
  Keywords : Hjo; mänsklig skala; stadsbyggnadshistoria; bilsamhälle;

  Abstract : Stadsplanering har historiskt sett utgått ifrån människans skala, rörelsemönster och gånghastighet. Den markanta ökningen av antal bilar per invånare i Sverige under andra hälften av 1900-talet resulterade i att planeringen fick ett annat fokus. READ MORE

 2. 2. Naturalistiska perennplanteringar : en jämförelse mellan Arts and Crafts och New Perennial Movement

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Lundström; [2020]
  Keywords : landskapsarkitektur; perenner; naturalistisk plantering; naturalisering; arts and crafts; new perennial movement;

  Abstract : De naturalistiska perennplanteringar som förknippas med New Perennial-rörelsen uppstod under 1980-talet, men dess ursprung går att spåra tillbaka till Arts and Crafts-trädgårdarnas informella perennrabatter som populariserades under slutet av 1800-talet. Syftet med detta arbete var att undersöka skillnader och likheter mellan Arts and Crafts-rörelsens naturalistiska perennplanteringar och samtidens New Perennial-planteringar. READ MORE

 3. 3. Konsten som lekplats : en uppsats om lekskulpturens användning, och utformning, i den moderna staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellen Sperr; [2020]
  Keywords : lekskulptur; lek; skulptur; offentlig konst; lekmiljö; affordance; design;

  Abstract : Den här kandidatuppsatsen behandlar vilka argument det finns för användandet av lekskulpturer i den moderna staden och för ett resonemang kring dess möjliga gestaltning. En lekskulptur är en skulptur konstruerad med syftet att agera lekredskap och fick ett genomslag i mitten av 1900-talet. READ MORE

 4. 4. Gestaltningen av Järla stationstorg ur ett trygghetsperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Pia Dahlman; [2020]
  Keywords : stadsplanering; trygghet; säkerhet; offentlig miljö; stationstorg; mobilitet; brottsprevention; CPTED; naturlig övervakning; ”ögon”;

  Abstract : En välutvecklad och pålitlig kollektivtrafik som möjliggör mobilitet är avgörande för livet i staden; men för att stadsrummet ska frodas behöver invånarna känna sig trygga nog att använda det. Redan på 1960-talet diskuterade Jane Jacobs vikten av ”ögon” och naturlig övervakning för att en plats ska upplevas trygg. READ MORE

 5. 5. Ett rumsligt experiment i sten, vatten och metall

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Birger Gustafsson; Jonas Sjögren; [2019]
  Keywords : sten; vatten; metall; god plats; gestaltning; hårdgjort;

  Abstract : Detta examensarbete undersöker en experimentell design inom landskapsarkitektur med begränsningen att enbart använda sten, vatten och metall. Genom att analysera och djupdyka ner i personliga platser från författarnas uppväxt diskuteras möjligheterna för att skapa ett experimentellt offentligt rum som kan uppfattas som en “god plats” vid Hamnplan, Uppsala. READ MORE