Essays about: "offentlig miljö"

Showing result 1 - 5 of 80 essays containing the words offentlig miljö.

 1. 1. Statistical Analysis and Evaluation of the 6DOF-utilization of a Handheld Augmented Reality Museum Application

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Danilo Mataruga; [2019]
  Keywords : Augmented reality; user study; museum; school; handheld; statistical analysis;

  Abstract : This study explored the relatively new field of public mobile handheld AR and how the touchscreen-based input of smartphones affects the way users aged 10-12 interact with the 6DOF (6 degrees of freedom) that AR provides. Two experiments were performed, one in a public museum setting and one in a private school setting. READ MORE

 2. 2. Design Thinking i Årstaviken : ett konceptuellt gestaltningsförslag för ökad offentlig yta i förtätad stadsmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Bergsten; Frida Frogsjö; [2019]
  Keywords : Design Thinking; blåstruktur; landskapsarkitektur; förtätning; medborgarinvolvering; medborgarprocesser; public participation; landscape architecture; densification; design on water;

  Abstract : I mål angivna i Agenda 2030 uppmanas FN:s medlemsländer att jobba enligt en rad olika hållbarhetsaspekter. Däribland behandlas mål för hållbar stadsplanering. Samtidigt pågår en global trend av ökad urbanisering, vilket i många fall leder till förtätning inom befintliga stadsstrukturer. READ MORE

 3. 3. Measuring the attractiveness of a city block

  University essay from KTH/Samhällsplanering och miljö

  Author : Ioannis Voulgaris; [2018]
  Keywords : Multi-Criteria Evaluaton; Geographical Information Systems; GIS; Stockholm; SoFo; City Attractiveness; Skarpnäck; Tensta; Indicators Theory;

  Abstract : Nowadays the competition between cities is something very common, especially between cities of different countries. But this competition it can be observed even between cities of the same country or between districts of the same city. READ MORE

 4. 4. Gestaltning av upplevd trygghet i offentliga miljöer : en undersökning av trygghetshöjande gestaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefin Folke; [2018]
  Keywords : Frodeparken; gestaltning; trygghet; upplevelse;

  Abstract : Den här kandidatuppsatsen handlar om det som till stor del påverkar våra rörelsemönster i vardagen, den upplevda tryggheten. Undersökningar visar att vi blir allt mer otrygga i våra städers offentliga miljöer. År 2016 var det 19 % av oss som upplevde en otrygghet när de rörde sig i det offentliga rummet kvällstid. READ MORE

 5. 5. Vårlökar i offentlig miljö : vårlöksförslag till verkliga exempel i stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Wallén; [2018]
  Keywords : vårlökar; geofyt; ståndort; komposition; offentlig miljö;

  Abstract : Det här kandidatarbetet avser att visa på vårlökars användningsmöjligheter för olika situationer och ståndorter i offentlig miljö. Förhoppningsvis kan arbetet väcka ett intresse och uppmana fler till att använda detta växtmaterial. READ MORE