Essays about: "offentlig"

Showing result 1 - 5 of 247 essays containing the word offentlig.

 1. 1. A filter in the chain of command : A quantitative study on the extent to which officials in the Swedish Government Offices perceive that they are governed bythe political elite and ministerial advisers

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Njord Frölander; [2019]
  Keywords : Officials; The Swedish Government Offices; Political staff; Public administration; Political elite; Ministerial advisers; Tjänstemän; Regeringskansliet; Den politiska staben; Offentlig förvaltning; Den politiska ledningen; Politiska tjänstemän;

  Abstract : The aim of this thesis is to investigate to what extent the officials within the Swedish Government Offices consider themselves to be governed by the political elite (ministers and state secretaries) and the ministerial advisers (chief of staffs, planning directors, political advisers and press secretaries). In an ideal chain of command, the political elite governs the officials, since the ministers are appointed by the Prime Minister to govern the Government Office’s different policy areas. READ MORE

 2. 2. Hur ska belysning utformas för att bättre kunna bidra till en tryggare och säkrare utemiljö?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Malm; Sandra Pezo; [2019]
  Keywords : belysning; trygghet; utemiljö; gång- och cykelväg; stadsmiljö; parker; ljusföroreningar; ljussättning; artificiellt ljus; offentlig utemiljö; illumination; lighting;

  Abstract : Belysning är en nödvändig del i alla världens städer. Den bidrar med ljus, vägledning och är en stor del i trygghetsupplevelsen under dygnets mörka timmar. Dock kan belysningen ofta vara dåligt utförd eller otillräcklig, vilket kan leda till att platser istället känns otrygga men även blir osäkra och otillgängliga. READ MORE

 3. 3. Crop diversity in Scania : geographical and cognitive mapping

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Shaktima López Hösel; [2019]
  Keywords : crop diversity; agroecology; food systems; ecosystem services; resilience; farmer s motivations; geographical information systems; self-determination theory; cognitive mapping;

  Abstract : Modern agriculture is characterized by large scale and large-scale farming of a few crops, which rely heavily on external inputs. These kinds of intensive and specialized farming systems are contributing to exceeding the planetary boundaries for our ecosystems. READ MORE

 4. 4. Statistical Analysis and Evaluation of the 6DOF-utilization of a Handheld Augmented Reality Museum Application

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Danilo Mataruga; [2019]
  Keywords : Augmented reality; user study; museum; school; handheld; statistical analysis;

  Abstract : This study explored the relatively new field of public mobile handheld AR and how the touchscreen-based input of smartphones affects the way users aged 10-12 interact with the 6DOF (6 degrees of freedom) that AR provides. Two experiments were performed, one in a public museum setting and one in a private school setting. READ MORE

 5. 5. Design Thinking i Årstaviken : ett konceptuellt gestaltningsförslag för ökad offentlig yta i förtätad stadsmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Bergsten; Frida Frogsjö; [2019]
  Keywords : Design Thinking; blåstruktur; landskapsarkitektur; förtätning; medborgarinvolvering; medborgarprocesser; public participation; landscape architecture; densification; design on water;

  Abstract : I mål angivna i Agenda 2030 uppmanas FN:s medlemsländer att jobba enligt en rad olika hållbarhetsaspekter. Däribland behandlas mål för hållbar stadsplanering. Samtidigt pågår en global trend av ökad urbanisering, vilket i många fall leder till förtätning inom befintliga stadsstrukturer. READ MORE