Essays about: "offentliga platser"

Showing result 1 - 5 of 160 essays containing the words offentliga platser.

 1. 1. Sitting on the dock of the bay : a design proposal for the dock area at Kvarnholmen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Nima Karimzadeh; [2018]
  Keywords : dock; harbor; wind; shade; landscape architecture;

  Abstract : As cities grow larger we as landscape architects need to be aware of their urban limits and potential. Stockholm is a city that is located in an archipelagic landscape, historically a city benefiting from its transportations made on water, but today a city no different from others, with the majority of its transportations made on land. READ MORE

 2. 2. Sommaren i city : gestaltningsförslag för en temporär användning av Östra Ågatan

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Noa Stryjan; [2018]
  Keywords : mötesplatser; offentliga platser; rumslighet; temporär användning;

  Abstract : Genom ett gestaltningsförslag för en temporär användning av Östra Ågatan i Uppsala undersöker studien hur nya mötesplatser kan skapas. Fokus för studien är att undersöka hur offentliga platser som vanligtvis används till trafik kan gestaltas för att bidra till en livlig stadsmiljö under sommarhalvåret. READ MORE

 3. 3. Artilleriparken : upprustning av en park i Visby innerstad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Samuelsson; [2018]
  Keywords : gestaltning; Hansestaden Visby; omgestaltning; parkupprustning; växtgestaltning;

  Abstract : Artilleriparken är en liten park på ungefär 2000 kvadratmeter belägen i Hansestaden Visby. År 1995 upptogs hela Visby innerstad inklusive grönområden och parker på UNESCOS världsarvslista. Sverige åtog sig då ansvaret för att skydda, bevara och levandegöra det utnämnda världsarvet. READ MORE

 4. 4. Den offentliga platsen året runt : hur en offentlig plats kan utformas för att främja utomhusvistelse och upplevas attraktiv under hela året

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Olivia Thörn; [2018]
  Keywords : årstidsgestaltning; säsongsvariation; utomhusvistelse; aktivitet; användning; vardagsplats; mikroklimat; landskapsarkitektur; offentliga platser; vinter;

  Abstract : Utomhusvistelse medför positiva effekter för hälsan under hela året. Offentliga platser och gröna miljöer fungerar även som viktiga mötesplatser för människor i staden. Emellertid minskar användningen av utomhusmiljön ofta under vintern, vilket får negativa konsekvenser – inte minst för den psykiska hälsan. READ MORE

 5. 5. Investigating the Potential of Bridging as a Strategy for Handling Barriers : Project site: Bodenvägen, Luleå

  University essay from Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Author : Alexandra Fornander; [2018]
  Keywords : barrier; edge; urban design; public places; public space; barriär; gräns; urban design; publika platser; offentliga rum;

  Abstract : The aim of this thesis is to clarify which potential a bridging structure has for handling the consequences created by a physical barrier. The following questions are posed: -Is bridging a suitable strategy for handling a physical barrier? -In what aspects do barriers counteract the development of a qualitative urban environment? -What potential does bridging have as a strategy for addressing these aspects? By studying literature, reference projects and the project site, a framework is set up for handling barriers in general and for the requirements of the specific project site. READ MORE