Essays about: "offentliga platser"

Showing result 1 - 5 of 161 essays containing the words offentliga platser.

 1. 1. Sitting on the dock of the bay : a design proposal for the dock area at Kvarnholmen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Nima Karimzadeh; [2018]
  Keywords : dock; harbor; wind; shade; landscape architecture;

  Abstract : As cities grow larger we as landscape architects need to be aware of their urban limits and potential. Stockholm is a city that is located in an archipelagic landscape, historically a city benefiting from its transportations made on water, but today a city no different from others, with the majority of its transportations made on land. READ MORE

 2. 2. Stadsrummet som handelsvara : en studie om privatägda offentliga rum i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martina Jostrup; [2018]
  Keywords : privatägd offentlig plats; offentliga rum; privatisering; offentlighet; rätten till staden; kontroll; bevakning;

  Abstract : Min ursprungliga bild av privatägda offentliga rum var färgad av en misstro över hur offentliga dessa rum egentligen är. Den privata aktören vill få avkastning från de investeringar som den har gjort och har inget intresse av att skapa bra stadsmiljöer för alla stadens invånare på samma sätt som kommunen. READ MORE

 3. 3. Sommaren i city : gestaltningsförslag för en temporär användning av Östra Ågatan

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Noa Stryjan; [2018]
  Keywords : mötesplatser; offentliga platser; rumslighet; temporär användning;

  Abstract : Genom ett gestaltningsförslag för en temporär användning av Östra Ågatan i Uppsala undersöker studien hur nya mötesplatser kan skapas. Fokus för studien är att undersöka hur offentliga platser som vanligtvis används till trafik kan gestaltas för att bidra till en livlig stadsmiljö under sommarhalvåret. READ MORE

 4. 4. The Social Bench : Interactive product design for public space

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Ella Järlehag; [2018]
  Keywords : Interaction design; ubiquitous computing; public space; social innovation; product development; Interaktionsdesign; offentliga miljöer; social innovation; produktutveckling;

  Abstract : This report covers a master’s thesis project in industrial design engineering, product design, at Luleå University of Technology. The objective for the thesis has been to develop a product that enables interaction between people in the public space. READ MORE

 5. 5. Artilleriparken : upprustning av en park i Visby innerstad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Samuelsson; [2018]
  Keywords : gestaltning; Hansestaden Visby; omgestaltning; parkupprustning; växtgestaltning;

  Abstract : Artilleriparken är en liten park på ungefär 2000 kvadratmeter belägen i Hansestaden Visby. År 1995 upptogs hela Visby innerstad inklusive grönområden och parker på UNESCOS världsarvslista. Sverige åtog sig då ansvaret för att skydda, bevara och levandegöra det utnämnda världsarvet. READ MORE