Essays about: "offentliga rummen"

Showing result 1 - 5 of 42 essays containing the words offentliga rummen.

 1. 1. Platsanknuten konstnärlig gestaltning : vikten av att välja rätt plats för konst i det offentliga rummet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Backman; Sofie Laitamaa; [2022]
  Keywords : Landskapsarkitektur; offentlig konst; platsspecifik konst; tornedalsk konst; gestaltning; social hållbarhet; offentliga rummen; assimileringspolitik; minoritet; Tornedalen; tornedalingar; samverkan; samråd;

  Abstract : Tornedalingar är en svensk minoritet från Tornedalen som ligger i norra Sverige. Under historien har minoriteten utsatts för en assimileringspolitik för att försvenska tornedalingar. Detta har framförallt påverkat användningen av deras språk, meänkieli. READ MORE

 2. 2. Individuell maskering av ljudlandskap : en observationsstudie om hur hörlursanvändning i relation till fysisk miljö påverkar fotgängares konflikter vid två korsningar i centrala Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Johan Åkesson; [2022]
  Keywords : ljudlandskap; maskering; fotgängare; urban planering; konflikter; observation; Uppsala;

  Abstract : Perception av omgivningen spelar en signifikant roll för fotgängares beteende i de offentliga rummen, något som användandet av hörlurar kan påverka och resultera i konflikter och trafikolyckor. Få studier är gjorda inom ämnet och dess relevans ökar eftersom fotgängare prioriteras alltmer inom stadsplanering med grund i de hälso- och hållbarhetsfördelar som gång som färdsätt innebär. READ MORE

 3. 3. Konsten att belysa trygghet : inledande studie om kvinnors trygghetsperspektiv i offentliga rum på kvällar och nätter, med belysning som verktyg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nikita Lando; [2022]
  Keywords : trygghet; belysning; jämlik stad; genus; kvinnor;

  Abstract : Dagens samhälle är format av kulturella normer, värderingar och system som styr människors rörelsemönster och nyttjande av staden. Extra påtagliga blir dessa värderingar och rörelsemönster på kvällar och nätter när riskmedvetenhet och utsatthet ökar i och med mörkret. Att röra sig utomhus ska vara demokratiskt och jämställt. READ MORE

 4. 4. Temporär arkitektur på Hornsbergs strand : för möten och mångfald i en förtätad stad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Julia Carlqvist; Sara Wallander; [2020]
  Keywords : temporär arkitektur; möten; mångfald; Hornsbergs strand; gaturum; offentliga platser; gestaltning;

  Abstract : I det här arbetet har vi funnit det intressant att undersöka vilken problematik som kan utspela sig i de offentliga rummen där en mångfald av människor möts. Dagens urbaniserade och förtätade stadsdelar anses vara idealet för att skapa långsiktigt hållbara städer. READ MORE

 5. 5. Designa utomhusmiljöer för hotell och restauranger : vilka faktorer påverkar trivseln?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anja Henningsson; [2019]
  Keywords : hotell och restaurang; sittplatser; uteservering; kvalitetskriterier; skydd; komfort; njutning; vistelseytor; offentlig miljö; grönska;

  Abstract : Hotell och restauranger behöver en inbjudande miljö som för att locka och få sina gäster att trivas, stanna och återkomma. (Bitner 1990; Ryu & Han 2010) Hotell och restaurangers utemiljö är en av de vistelseytorna som kan vara med och bidra till människors välbefinnande oavsett om den ligger i staden eller på landsbygden. READ MORE