Essays about: "offentliga rummet"

Showing result 1 - 5 of 127 essays containing the words offentliga rummet.

 1. 1. Enabling temporary use of public space

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Felicia Liabäck Löwstett; [2018]
  Keywords : Temporary urbanism; Tactical urbanism; Placemaking; Public space; Kista;

  Abstract : Public space, where ordinary situations and everyday life takes place, is a concept that has gone from being ignored to becoming the core of urban development. As the interest of public space is increasing, so does the critique. A critique that in Kista criticizes public space for being neglected, segregated and scary. READ MORE

 2. 2. Stockholms tillfälliga oaser : tillfälliga installationer som ifrågasätter det offentliga rummet: en studie i tillfällig landskapsarkitektur

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Wetterborg; [2018]
  Keywords : tillfällig landskapsarkitektur; temporära landskap; tillfällig användning; temporär arkitektur;

  Abstract : Denna masteruppsats behandlar tillfällig landskapsarkitektur i teori och praktik. Fenomenet tillfällig landskapsarkitektur har studerats och kartlagts med utgångspunkt i konceptet ”Levande Stockholm”, ett tillfälligt landskapsarkitekturprojekt som initierats av Stockholms stad. READ MORE

 3. 3. Enabling temporary use of public space

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Felicia Liabäck Löwstett; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Public space, where ordinary situations and everyday life takes place, is a concept that has gone from being ignored to becoming the core of urban development. As the interest of public space is increasing, so does the critique. A critique that in Kista criticizes public space for being neglected, segregated and scary. READ MORE

 4. 4. Zanzibar night light : a lighting plan for UNESCO World Heritage Zanzibar Stone Town

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Freija Carlstén; [2018]
  Keywords : light design; landscape architecture; planning for sustainability in developing countries; light design in the public space;

  Abstract : Where? Zanzibar is considered to be the centre of Swahili culture, found all along the east coast of Africa. The main city, Stone Town, has for over a millennium constituted an important trading port, merging east African Bantu with Arab culture, adding elements from Persia, India and Europe (NE, 2017). READ MORE

 5. 5. Motala strandstråk : ett indexbaserat programförslag med fokus på social interaktion

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ylva Ulfbecker; [2018]
  Keywords : evaluering av offentliga rum; mötesplatser; planering; social interaktion; stadsliv;

  Abstract : Design handlar om estetik samt funktion och denna studie syftar till att undersöka hur Motalas södra parkstråk kan utvecklas för att stimulera social interaktion. Arbetet identifierar designstrategier och teorier baserat på ett vetenskapligt index utformat av Vikas Metha (2014) om hur man utvärderar ett offentligt rum. READ MORE