Essays about: "older adults"

Showing result 1 - 5 of 48 essays containing the words older adults.

 1. 1. Engagemangets framtid : ett långvarigt åtagande eller en kortvarig romans?

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Bella Rådberg; [2019]
  Keywords : engagemang; Framtidens folkrörelse; LRF; sociala nätverk;

  Abstract : Rapporten huvudtema är engagemang, vad som påverkar människors engagemang i olika riktningar samt huruvida digital teknik kan bidra till ökat engagemang. Rapporten bygger på ett samarbete med LRF, Lantbrukarnas riksförbund, som har för avseendet att öka medlemsaktiviteten och medlemmarnas inflytande i organisationen. READ MORE

 2. 2. The Impact of Nutrition on the Frail Elderly - A Literature Study

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Author : Eleanor Romell; Kevin Broxe; [2019]
  Keywords : frailty; prevention; nutrition; protein; intervention; nutritional status; skörhet; prevention; nutrition; protein; intervention; nutritionsstatus;

  Abstract : ABSTRACT Background: The population of elderly people is an expanding group with an average life expectancy far exceeding that of only several decades ago. This increased number of older adults is a direct result of improved medical improvements, but it has also created a group vulnerable to the decline of bodily functions, diminished physical strength and poor quality of life. READ MORE

 3. 3. Why do you share? An exploratory study on attitudes towards collaborative consumption among young adults in Malmö

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Josefine Henman; [2019]
  Keywords : Collaborative consumption; attitudes and motivations; young adults; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Collaborative consumption – i.e. sharing, renting, trading and swapping things instead of owning them – has in previous years emerged as an alternative consumption mode, assumed by many to be less resource demanding and more sustainable than current consumption patterns. READ MORE

 4. 4. Stay active. : Factors motivating elderly people to stay physically active after physiotherapy

  University essay from Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Author : Ahmed El Shafey; [2019]
  Keywords : Physical activity; older people; motivation; physical therapy.;

  Abstract : Background: Despite the known benefits of physical activities in the management of many chronic diseases associated with aging, a majority of elderly patients within primary health care have difficulties reach the daily recommendation of physical activity and risking being inactive after physiotherapy. Therefore, it is important to understand the factors influencing their motivation in order to provide support for them to stay physically active after physiotherapy. READ MORE

 5. 5. Lekparkens gröna sida : växtmaterialets karaktär och funktion i tre lekparker i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Olof Olterman Arvidsson; [2018]
  Keywords : barn; lekparker; utemiljöer; Uppsala; växtmaterial;

  Abstract : Lika väl som vi vuxna mår bra av att vistas i gröna utemiljöer gör även barn det. Forskning visar att risken för barn att drabbas av stress och koncentrationssvårigheter minskar vid utevistelse och de gröna utemiljöerna är även stimulerande och viktiga ur ett lärande samt utvecklande perspektiv. READ MORE