Essays about: "older adults"

Showing result 1 - 5 of 52 essays containing the words older adults.

 1. 1. Barns självständiga mobilitet i staden : vägen till skolan

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Beata Willeborn; [2020]
  Keywords : barns självständiga mobilitet; barns i staden; skolvägen; utemiljö;

  Abstract : I dag har barn en begränsad rörelsefrihet i staden. Antalet barn som reser självständigt till skolan minskar och samtidigt ökar barns stillasittande. Arbetet syftar till att beskriva hur den fysiska miljön, påverkar barns självständiga mobilitet och hur den kan främjas. READ MORE

 2. 2. Engagemangets framtid : ett långvarigt åtagande eller en kortvarig romans?

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Bella Rådberg; [2019]
  Keywords : engagemang; Framtidens folkrörelse; LRF; sociala nätverk;

  Abstract : Rapporten huvudtema är engagemang, vad som påverkar människors engagemang i olika riktningar samt huruvida digital teknik kan bidra till ökat engagemang. Rapporten bygger på ett samarbete med LRF, Lantbrukarnas riksförbund, som har för avseendet att öka medlemsaktiviteten och medlemmarnas inflytande i organisationen. READ MORE

 3. 3. Elderly Caregivers in Skipped-generation Households in Zambia

  University essay from Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Author : Anna Nilsson; [2019]
  Keywords : Ageing; Caregiving; Welfare Regime; Intergenerational Transfer; Extended Family; Social Sciences;

  Abstract : In Zambia recent socio-economic changes are placing an undue burden on the elderly. The burden is greatly associated with the HIV and AIDS epidemic, which has led to increased mortality of prime aged adults. READ MORE

 4. 4. The Impact of Nutrition on the Frail Elderly - A Literature Study

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Author : Eleanor Romell; Kevin Broxe; [2019]
  Keywords : frailty; prevention; nutrition; protein; intervention; nutritional status; skörhet; prevention; nutrition; protein; intervention; nutritionsstatus;

  Abstract : ABSTRACT Background: The population of elderly people is an expanding group with an average life expectancy far exceeding that of only several decades ago. This increased number of older adults is a direct result of improved medical improvements, but it has also created a group vulnerable to the decline of bodily functions, diminished physical strength and poor quality of life. READ MORE

 5. 5. How Physiotherapists Promote Physical Activity at Long-term Care Facilities for Older Adults : A cross-sectional mixed methods study

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Author : Karin Högstedt; [2019]
  Keywords : Elderly care; Exercise; Nursing home; Physical therapist; Teamwork; Sjukgymnast; Vård- och omsorgsboende; Teamarbete; Träning; Äldreomsorg;

  Abstract : Introduction: Even though physical activity is important for older people living in long-term care facilities (LTCFs), many spend most of their time in sedentary activities. How physiotherapists, with competence in physical activity, promote physical activity for residents and how work experience and employment context affect physical activity promotion have not been described. READ MORE