Essays about: "omvårdnad."

Showing result 1 - 5 of 197 essays containing the word omvårdnad..

 1. 1. Djursjukskötares upplevelser av postoperativ omvårdnad av bukopererade kolikhästar, med fokus på vätsketerapi, motion och utfodring

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Erika Bengtsson; Ia Koskinen; [2022]
  Keywords : bukoperation; djuromvårdnad; eftervård; ekvin; häst; intravenös vätsketerapi; kolik; lidokain; motion; postoperativ; promenader; utfodring;

  Abstract : Bukoperation till följd av kolik är vanligt förekommande på större hästkliniker och potentiellt kan en individanpassad omvårdnad bidra till optimal återhämtning och minska risken för postoperativa komplikationer. På grund av en brist på forskning och är det inte fastställt vad som är lämplig omvårdnad för bukopererade kolikhästar. READ MORE

 2. 2. Nurses' Perceived Limitations within Conversations about Sexual Health : A Literature Review

  University essay from

  Author : Kim Kavanagh; Julia Lilljegren; [2022]
  Keywords : communication; deductive method; modelling role modeling; nursing; qualitative method; kommunikation; deduktiv metod; kvalitativ metod; modeling role modeling; omvårdnad;

  Abstract : Background: Sexual health is a fundamental determinant of health and wellbeing. Sexual interventions need to meet the same standard as any other health issues. Nurses have a responsibility to give patients holistic care and promote health. READ MORE

 3. 3. Hundar med bakdelspares : omvårdnad och hantering på vårdavdelningen

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Nikolina Kuzmanovic; Marika Petersson; [2022]
  Keywords : bakdelspares; djursjukskötare; diskbråck; hantering; hund; omvårdnad; ryggmärgsskada; vårdavdelning;

  Abstract : Bakdelspares hos hund kan orsakas av exempelvis diskbråck, fibrocartilaginös emboli eller trauma. Korrekt, tidskrävande och omfattande omvårdnad och hantering är av betydelse för att inte förvärra befintlig ryggmärgsskada eller patientens allmäntillstånd. READ MORE

 4. 4. De första månaderna i hemmet med en nydiagnostiserad katt med diabetes mellitus : djurägarens upplevelser

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Rebecca Fonskov; Linda Jönsson; [2022]
  Keywords : Diabetes mellitus; djursjukskötare; djurägarens upplevelser; förbättringsmöjligheter; katt; kommunikation; livsstilsförändringar; omvårdnad; relation;

  Abstract : Katter över hela världen drabbas av diabetes mellitus (DM). En sjukdom som obehandlad ofta resulterar i en utdragen hyperglykemi vilket i sin tur kan leda till ett katabolt tillstånd med en metabol acidos, något som kan vara livshotande. READ MORE

 5. 5. Naturlika planteringar med upplevelsevärden : en studie om vegetationsstrukturens betydelse för stadens gröna rum

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nathalie Nessmar; [2022]
  Keywords : urban grönska; naturlik plantering; upplevelsevärden; vegetationsstruktur;

  Abstract : Naturlika planteringar utgör en stor del av den vardagsgrönska som människor möter i staden. Planteringarna anlades på 60- och 70-talet som ett komplement till stadens finparker, med ett löfte om upplevelserik grönska och låga skötselkostnader. READ MORE