Essays about: "omvårdnad."

Showing result 1 - 5 of 160 essays containing the word omvårdnad..

 1. 1. Nurses´ experiences when caring for patients infected with malaria in Tanzania : A qualitative interview study

  University essay from Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Author : Evelina Persson; Emmie Lindgren; [2020]
  Keywords : Person-centered care; Medical treatment; Differential diagnosis; Education; Prevention.;

  Abstract : Background: Malaria is one of the mosquito-transmitted diseases that is killing millions of people every year, with the highest prevalence in Africa. In Tanzania, more than 90 percent of the inhabitants are at risk of being infected with malaria. READ MORE

 2. 2. Spädgrisdödlighet : effekt av extra omvårdnad och övervakning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sara Folkesson; [2020]
  Keywords : dödlighet; gris; omvårdnad; spädgris; spädgrisdödlighet; tillväxt;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Nurses' experiences and challenges while caring for patients with mental disorders in the Gambia : a quantitative cross-sectional study

  University essay from Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Author : Vanja Backebjörk; Emma Lundgren; [2020]
  Keywords : mental disorders; mental health care; nursing; challenges; experiences; the Gambia; cross-sectional;

  Abstract : Background: The care for patients with mental disorders have changed and this has led to higher demands on nurses. Research is conducted globally within the subject and studies have shown that nurses enquire more theoretical knowledge and practical training. READ MORE

 4. 4. The Nurse's Role in the Care of Females with Urinary-incontinence in South Africa : - An empirical study

  University essay from Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Author : Sofia Spjuth; Sara Elomri; [2019]
  Keywords : Empowerment; female; nurse; urinary incontinence.;

  Abstract : Summary Background: Urinary incontinence is a condition in which the patient experience involuntary leakage of urine. It is a significant global health issue which annually affect millions of people. READ MORE

 5. 5. Kommunikation och omvårdnad vid behandling av abscess hos katt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Kristin Hägglund; Michelle Isaksson Ylinenvaara; [2019]
  Keywords : katt; bitsår; abscess; drän; kompress; behandling; kommunikation;

  Abstract : Slagsmål mellan katter beror ofta på territoriella aggressioner och de kan resultera i bitskador. Bett kan utvecklas till abscesser som på klinik åtgärdas kirurgiskt med passiv dränering, med eller utan drän. Därefter vårdas katten i hemmet där skötsel av sår och eventuella drän sker av djurägare. READ MORE