Essays about: "omvårdnad."

Showing result 1 - 5 of 172 essays containing the word omvårdnad..

 1. 1. Akuta omvårdnadsåtgärder vid projektilskador hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin De Jong; Nanna Friman; [2020]
  Keywords : akut omvårdnad; djursjukvård; hund; projektilskada; skottskada; trauma; triage;

  Abstract : Hundar med projektilskador utgör en relativt liten patientgrupp i Sverige. Det resulterar i en potentiell risk för att kunskap saknas hos djurhälsopersonal när det gäller det akuta omhändertagandet av dessa patienter, vilket är kritiskt eftersom denna patientgrupp kräver en snabb vård. READ MORE

 2. 2. Livsmedelsförgiftningar hos hund i hemmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Danckwardt-Lillieström; [2020]
  Keywords : hund; hundägare; förgiftning; livsmedel; choklad; xylitol; lök; symptom; behandling; djuromvårdnad;

  Abstract : Det finns många ämnen i våra hushåll som är potentiellt giftiga för hundar. Det vanligaste sättet som hundar blir förgiftade på är genom förtäring, ofta på grund av en olyckshändelse där hunden av misstag fått i sig något giftigt, eller genom att en ovetande djurägare matat hunden med ett giftigt livsmedel. READ MORE

 3. 3. Vietnamese nursing students` perception of person-centered care. : A Minor Field Study in Vietnam

  University essay from Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Author : Karolina Löfgren; Susanna Sjöberg; Linnea Neugebauer; [2020]
  Keywords : Partnership; Patient narrative; Participation; Communication; Nursing; Partnerskap; Patientberättelse; Delaktighet; Kommunikation; Omvårdnad;

  Abstract : Summary Background: Person-centred care is a concept which aims to achieve quality in health care. Person-centred care is about taking the patient's own story into account and creating a partnership between all involved parties. Aim: Exploring nursing students` perception of person-centred care in Vietnam. READ MORE

 4. 4. Nursing interventions to prevent and treat malnutrition in older adults : a literature review

  University essay from Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Author : Hanna Pettersson; Soffía Stephensen; [2020]
  Keywords : Malnutrition; Aged; Nursing care; Prevention control; Undernäring; Äldre; Omvårdnad; Förebyggande åtgärder;

  Abstract : Background World Health Organization reports that there are no exact statistics of how many older adults worldwide suffer from malnutrition, but available data suggest that about 15–60 percent of older adults cared for in hospitals, nursing homes and home-care programmes are suffering from malnutrition. It is important that the registered nurse is aware of different interventions and how they can be implemented in order to improve the nutritional status of the older adult. READ MORE

 5. 5. Self-management for Type 2 Diabetes Mellitus Patients in Mexico - Nurses' perspective : A qualitative study

  University essay from Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Author : Montserrat Fernández Sánchez; [2020]
  Keywords : Chronic disease; Glycemic control; Person-Centered Care; Patient Education; Self-management; Egenvård; Glykemisk kontroll; Kronisk sjukdom; Personcentrerad omvårdnad; Patientundervisning;

  Abstract : Bakgrund: Diabetes Mellitus Typ 2 är en kronisk sjukdom som ger allvarliga långsiktiga skador. En av hörnstenarna för att kontrollera sjukdomen är patientens egenvård.  För att genomföra behandlingen måste patienterna förstå vilken betydelse de har för sjukdomen. READ MORE