Essays about: "omvårdnad"

Showing result 1 - 5 of 201 essays containing the word omvårdnad.

 1. 1. Specialist nurses’ Compassion Fatigue and related factors in the aftermath of COVID-19 : A correlation survey

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Author : Maria Spinola Pulido; Caroline Krylborn; [2023]
  Keywords : Compassion Fatigue; Compassion Satisfaction; Professional Quality of Life Scale; Perceived Organizational Support; turnover intention; Intensive Care Nurses; Nurse Anaesthetist; Empatitrötthet; medkänslatillfredsställelse; Professional Quality of Life Scale; upplevd organisatoriskt stöd; intention till egenuppsägning; Intensivvårdssjuksköterska; Anestesisjuksköterska.;

  Abstract : Background: Intensive Care and Anaesthetists Nurses are, through their profession and the COVID-19 pandemic, predisposed to suffering from Compassion Fatigue (CF). CF develops as stressors exceed the ability to cope with the demands of caring and has been associated with organisational factors. READ MORE

 2. 2. Caring for COVID-19 patients – Nurses’ experiences in Ho Chi Minh City, Vietnam : A qualitative study

  University essay from Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Author : Anna-Kajsa Brandt; Lovisa Schultz; [2023]
  Keywords : COVID-19; Pandemic; Nurses; Care; Caring; COVID-19; Pandemi; Vietnam; Sjuksköterskor; Vård; Omvårdnad;

  Abstract : Background: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) was declared a global pandemic on 11th March 2020. Vietnam has had a relatively low rate of infection, but the impact on health care is still significant. There is a need for increased understanding about nurses’ experiences working closely with infected patients. READ MORE

 3. 3. Påverkas anknytningsbeteende hos hund av ägarens personlighet och/eller vuxna anknytningsstil?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Andres Ellexelius; [2023]
  Keywords : hund-människa-interaktion; omvårdnad; vuxen anknytningsstil; personlighet; big five; ASQ; anknytningsstil; hundbeteende; antrozoologi;

  Abstract : Hunden kan skapa ett band med sin djurägare som är lika unikt som viktigt. Genom evolutionära anpassningar och selektiv avel och har flera förändringar skett som förändrat hundens morfologi, anknytningssystem och belöningssystem. Ett resultat av detta är bland annat hundens förmåga att forma anknytningsband till sin djurägare. READ MORE

 4. 4. Health Care for All : A Qualitative Exploration of Health, Space, and Accessability in Kajiado, Kenya.

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Author : Alice Ewing; [2023]
  Keywords : Accessibility; Kenya; Nursing; Spatiality; Universal Health Care.; Allmän hälso- och sjukvård; Kenya; Rumslighet; Tillgänglighet; Omvårdnad.;

  Abstract : Background: Health inaccessibility is a global phenomenon: as of today, askewed distribution of health care can be seen in both low- and high-incomecountries. Mostly affected are however nomadic people in Sub-Saharan Africa. READ MORE

 5. 5. Djursjukskötares upplevelser av postoperativ omvårdnad av bukopererade kolikhästar, med fokus på vätsketerapi, motion och utfodring

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Erika Bengtsson; Ia Koskinen; [2022]
  Keywords : bukoperation; djuromvårdnad; eftervård; ekvin; häst; intravenös vätsketerapi; kolik; lidokain; motion; postoperativ; promenader; utfodring;

  Abstract : Bukoperation till följd av kolik är vanligt förekommande på större hästkliniker och potentiellt kan en individanpassad omvårdnad bidra till optimal återhämtning och minska risken för postoperativa komplikationer. På grund av en brist på forskning och är det inte fastställt vad som är lämplig omvårdnad för bukopererade kolikhästar. READ MORE