Essays about: "omvårdnad"

Showing result 1 - 5 of 170 essays containing the word omvårdnad.

 1. 1. Akuta omvårdnadsåtgärder vid projektilskador hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin De Jong; Nanna Friman; [2020]
  Keywords : akut omvårdnad; djursjukvård; hund; projektilskada; skottskada; trauma; triage;

  Abstract : Hundar med projektilskador utgör en relativt liten patientgrupp i Sverige. Det resulterar i en potentiell risk för att kunskap saknas hos djurhälsopersonal när det gäller det akuta omhändertagandet av dessa patienter, vilket är kritiskt eftersom denna patientgrupp kräver en snabb vård. READ MORE

 2. 2. Livsmedelsförgiftningar hos hund i hemmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Danckwardt-Lillieström; [2020]
  Keywords : hund; hundägare; förgiftning; livsmedel; choklad; xylitol; lök; symptom; behandling; djuromvårdnad;

  Abstract : Det finns många ämnen i våra hushåll som är potentiellt giftiga för hundar. Det vanligaste sättet som hundar blir förgiftade på är genom förtäring, ofta på grund av en olyckshändelse där hunden av misstag fått i sig något giftigt, eller genom att en ovetande djurägare matat hunden med ett giftigt livsmedel. READ MORE

 3. 3. Vietnamese nursing students` perception of person-centered care. : A Minor Field Study in Vietnam

  University essay from Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Author : Karolina Löfgren; Susanna Sjöberg; Linnea Neugebauer; [2020]
  Keywords : Partnership; Patient narrative; Participation; Communication; Nursing; Partnerskap; Patientberättelse; Delaktighet; Kommunikation; Omvårdnad;

  Abstract : Summary Background: Person-centred care is a concept which aims to achieve quality in health care. Person-centred care is about taking the patient's own story into account and creating a partnership between all involved parties. Aim: Exploring nursing students` perception of person-centred care in Vietnam. READ MORE

 4. 4. Self-management for Type 2 Diabetes Mellitus Patients in Mexico - Nurses' perspective : A qualitative study

  University essay from Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Author : Montserrat Fernández Sánchez; [2020]
  Keywords : Chronic disease; Glycemic control; Person-Centered Care; Patient Education; Self-management; Egenvård; Glykemisk kontroll; Kronisk sjukdom; Personcentrerad omvårdnad; Patientundervisning;

  Abstract : Bakgrund: Diabetes Mellitus Typ 2 är en kronisk sjukdom som ger allvarliga långsiktiga skador. En av hörnstenarna för att kontrollera sjukdomen är patientens egenvård.  För att genomföra behandlingen måste patienterna förstå vilken betydelse de har för sjukdomen. READ MORE

 5. 5. Den yngre respektive äldre hästens näringsbehov och omvårdnad för en god hälsa

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Cecilia Sterner; [2020]
  Keywords : equine; geriatric; yearling; protein; digestion; feed;

  Abstract : The horses nowadays are getting older and it is common that horses be fully active in competition in older ages. Loss of nutrients and weight loss in older horses is a common consequence when the horses have difficulties assimilating the feed. The dental health can affect the uptakes of nutrients. READ MORE