Essays about: "on energy development"

Showing result 1 - 5 of 1506 essays containing the words on energy development.

 1. 1. A comparative study of Product Environmental Footprint (PEF) and EN 15804 in the construction sector concentrating on the End-of-Life stage and reducing subjectivity in the formulas

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Seyed Shahabaldin Seyed Salehi; [2020]
  Keywords : LCA; EN 15804; PEF; Circular Footprint Formula; Recyclability Assessment; Circular Economy; End of life; recycling rate; construction; building; Energy margin; LCA; EN 15804; PEF; Formulär för cirkulär fotavtryck; bedömning av återvinningsbarhet; cirkulär ekonomi; livslängd; återvinningsgrad; konstruktion; byggnad; Bygg; LCA;

  Abstract : One of the main polluting industries in the world with high environmental impact is the construction industry which also generates a huge amount of waste. To overcome the seburdens, we need to reduce the impacts through new solutions, technologies and by injecting circular economy concept into the industry. READ MORE

 2. 2. Internationalization through business models - a case study of Swedish cleantech firms

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Axel Erikson; Fredrik Rydqvist; [2019-08-08]
  Keywords : Business models; internationalization; international business models; Swedish cleantech; strategy;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 3. 3. SYSTEM ANALYSIS OF HIGH CAPACITY TRANSPORTS - Impact Assessment in the Terminal Network of DHL Freight Sweden

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : David Lindqvist; Marwan Salman; [2019-07-02]
  Keywords : HCT; LHV; Transportation; System Analysis; Sustainability; Road Freight; Transport Management; DHL;

  Abstract : Msc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 4. 4. Off-Grid Solar Energy and Its Impacts on Rural Livelihoods : A Case Study on Tanzania

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Nike Dahlqvist; Samuel Larsson; [2019]
  Keywords : ff-grid energy; rural electrification; sustainable Development; Livelihood; Solar Energy; Tanzania.;

  Abstract : Energy poverty and lack of access to electricity is a global problem which is recognised in the sustainable development goal 7. Today 1.2 billion people live without access to electricity and most of them are situated in Sub-Saharan Africa where biomass still constitutes the main source of energy. READ MORE

 5. 5. Quorum sensing och quorum quenching : bakteriers förmåga att kommunicera med varandra, och vägar att störa denna mekanism för att hämma infektion

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Moa Therése Viklund; [2019]
  Keywords : Quorum sensing; QS; quorum quenching; QQ; QSI; bakteriekommunikation; interspecies kommunikation; AI1; AI2; autoinducerare; homoserin lakton; AHL; AIP; antimikrobiell aktivitet; resistensutveckling;

  Abstract : Den här litteraturstudien syftar till att översiktligt förklara hur bakterier kommunicerar med varandra och att sammanfatta hur mekanismen kan hämmas, med syfte att minska bakteriers virulens och förmåga att manifestera infektion. Quorum sensing är bakteriers förmåga att kommunicera med varandra och ger dem möjligheten att uppvisa en form av multicellularitet. READ MORE