Essays about: "on energy development"

Showing result 1 - 5 of 1595 essays containing the words on energy development.

 1. 1. Empowering Civic Engagement in Energy Concepts : Design Implications for Citizen Participation

  University essay from Södertörns högskola/Medieteknik

  Author : Valerie Hentschel; [2020]
  Keywords : sustainable energy transformation; municipal energy concepts; public participation; user research; digital participatory technology;

  Abstract : The threat of global warming calls for a major transformation of the energy system in the coming century. A positive and effective outcome of the development and implementation of municipal energy concepts relies heavily on public participation. READ MORE

 2. 2. Sensors for intelligent and reliable components

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Pontus Lundman; [2020]
  Keywords : Wind turbine; Gearbox; Sensor; Condition monitoring; Cyber-physical system; Vindkraftverk; Växellåda; Sensor; Tillståndsövervakning; Cyberfysiskt system;

  Abstract : One way to tackle the climate change society is facing today is through the change to renewable energy sources, such as wind power. Today, a trend when it comes to technology is that products are evolving into becoming more cyber-physical systems (CPS) by integrating functions realized with mechanics, control and communication. READ MORE

 3. 3. Att lära sig agera : en studie om professionalisering och landskapsarkitekturutbildning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Helena Persson Lannér; [2020]
  Keywords : Landskapsarkitektur; yrkesroll; rollskapande; informellt lärande; agerande; förväntningar; professionalitet;

  Abstract : Ämnet för detta arbete är landskapsarkitektstudenters erfarenheter och förväntningar av att lära sig rollen som professionell landskapsarkitekt. Syftet är att skapa förståelse för de externa och interna drivkrafter som påverkar studenters beteende och inlärning samt att belysa uppenbara men bitvis dolda strukturer som ligger till grund för samtida landskapsarkitekturutbildning. READ MORE

 4. 4. Är det möjligt att uppnå kraven för FEBY Guld oavsett en byggnads placering i Sverige? : Is it possible to meet the requirements for FEBY Gold regardless of location in Sweden?

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Author : Josefin Andersson; Ebba Lindmark; [2020]
  Keywords : FEBY; heat transfer coefficient; insulation; heat loss figure; certification.; FEBY; värmegenomgångskoefficient; isolering; värmeförlusttal; certifiering.;

  Abstract : I dag sätts flera åtgärder in för att bromsa klimatförändringarna, både inom Sverige och på internationell nivå. ‘Forum för energieffektivt byggande’, FEBY, är en organisation som arbetar med att driva utvecklingen av lågenergibyggnader framåt. READ MORE

 5. 5. Feasibility of product development for a wind turbine with a vertical axis : Mechanical analysis and design improvement

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Martin Johnson; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis is intended primarily as estimating the technical feasibility of aninvention while achieving product development for a company as a project. Theproject tries to use the invention for covering the market of urban wind turbines. READ MORE