Essays about: "on park for children"

Showing result 1 - 5 of 51 essays containing the words on park for children.

 1. 1. Samnyttjande i Industristaden : en undersökning av förskolegårdar och parker i en tätbebyggd stadsdel

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Angelica Baylosis Flodin; [2023]
  Keywords : samnyttjande; förskolor; parker; barn; hälsa; utveckling; Barnkonventionen; Uppsala kommun; riktlinjer;

  Abstract : Ett vanligt förekommande problem i täta städer är att förskolegårdar är små och innehåller stora brister (Ritzén 2018). En lösning till detta problem skulle kunna vara samnyttjande där allmänna parker kan komplettera gården vid utevistelse. READ MORE

 2. 2. Komplement, ersättning eller bonus? : ett arbete om skol- och förskolegårdars samnyttjan med allmän parkmark

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Norrgren; [2023]
  Keywords : samnyttjan; samnyttjande; samverkan; skolgård; förskolegård; lekmiljö; barn; gestaltning;

  Abstract : Samnyttjan mellan allmän parkmark och skol- eller förskolegård är ett fenomen som blivit vanligare i Sverige i takt med att konkurrensen om stadens marker har ökat. Med samnyttjan som strategi kan det bli enklare för skolor och förskolor att nyttja gröna ytor utanför skol- eller förskolegården. READ MORE

 3. 3. Det är okej, men inte optimalt. Samnyttjande av parkmark mellan förskola och närboende i Umeå

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Victor Unosson; [2023]
  Keywords : samnyttjande samutnyttjande; förskola; förskolegård; närområdespark; park; barriär; säkerhet; barn;

  Abstract : Samnyttjande är ett relativt nytt planeringskoncept som erbjuder större möjlighet till fler funktioner på mindre yta. Förskolor och parkmiljöer är två funktioner som måste ta plats i en stad samt besitter stora värden – de kräver däremot stora arealer. READ MORE

 4. 4. Växter som skapar lekvärde i barns utemiljöer : en jämförelse mellan Hjälmarviksparkens lekotop och tre av Uppsalas lekparker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Mary Gaurieh; Tove Pettersson; [2023]
  Keywords : lekotop; lekplats; lekvärde; lek; lignoser;

  Abstract : Denna studie är en jämförelse mellan nyplanterade lignosers lekvärde i Uppsalas lekparker Genetiska trädgården, Klosterparken och Valsätraparkens och Örebros lekotop Hjälmarvikens nyplanterade lignosers lekvärde. Studien har delvis gjorts med inventeringar och delvis med växtlistor och sökverktyget Planter. READ MORE

 5. 5. Utvecklande lek : att gestalta lekmiljöer som främjar barns utveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Petra Niskanen; [2022]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; lekpark; lekmiljö; lekplats; lek; barns utveckling;

  Abstract : Många lekmiljöer som byggs idag är väldigt lika varandra och har därför samma problematik. De är för öppna, de har för stort fokus på redskap och de prioriterar att främja motorisk utveckling på bekostnad av barnens möjlighet till kognitiv och emotionell utveckling (Beckman, Paget & Spiegal 2018:4-5). READ MORE