Essays about: "opportunities"

Showing result 1 - 5 of 5012 essays containing the word opportunities.

 1. 1. Gender-based and conflict-related violence in Colombia A qualitative study of displaced women in subnormal settlements in rural areas of Florencia and their experiences of empowerment through their work in a women’s right organisation.

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Author : Adelina Fekaj; Sofia Calles Duarte; [2022-02-21]
  Keywords : Colombia; gender-based violence; displacement; women’s rights; empowerment; feminist theory; non-governmental organization;

  Abstract : This paper aims to examine women’s experiences of gender-based violence as well as their conflict-related violence. The objectives of this analytical approach is to illustrate the member’s community work in a women’s rights organization called Mujeres en lucha por la paz (MLPAZ) and how the work affects the member’s opportunities to achieve empowerment in their social, economic and political life. READ MORE

 2. 2. The Impact of the Country Context in the Entrepreneurial Process

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Cecilia Hallgren; Amanda Lövebrant; [2022-02-16]
  Keywords : entrepreneurship; international entrepreneurship; entrepreneurial process; entrepreneurial opportunities; country context; political economic cultural factors;

  Abstract : The thesis aims to research how Swedish entrepreneurs can be influenced in their entrepreneurial process due to the country context in foreign markets. The country context involves essential country-specific factors that influence the process, and three factors are significantly meaningful; political, economic, and cultural. READ MORE

 3. 3. Workplace Coaching and Facilitation of Stress-Management and Well-being in Slovakia

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Author : Linda Rattajova; [2022]
  Keywords : employee well-being; stress management; occupational stress; coaching; coaching in Slovakia;

  Abstract : The research explored when workplace coaching can facilitate stress management and well-being in corporations in Slovakia. It looked at the challenges and opportunities of workplace coaching through individual and organisational perspectives. It was found that masculine and directive leadership style is present in the organisations. READ MORE

 4. 4. Biokol i substratblandningar : möjlighet för plantskolenäringen att minska användning av torv

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Annika Svensson; [2022]
  Keywords : biokol; substrat; vattenhållande förmåga; torr skrymdensitet; kompaktdensitet; porositet; containerodling; Air-Pot; Ulmus laevis; Fagus sylvatica fk GOTTÅSA E;

  Abstract : Genom att använda andra typer av material för substratblandningar till odling av träd och buskar i plantskolenäringen kan man minska användningen av torv. I detta självständiga arbete har olika material använts till försök för att se möjligheter till att hitta alternativ till delar i ett, ur växtens synpunkt, bra substrat. READ MORE

 5. 5. Fisketurism på Åland : en undersökning av möjligheter och svårigheter för en växande verksamhet inom naturturismen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tora Jonsson; [2022]
  Keywords : fisketurism; naturturism; Åland; handlingsutrymme; socialt kapital; allmänning;

  Abstract : Den här masteruppsatsen inom ämnet landsbygdsutveckling syftar till att undersöka vilka möjligheter och svårigheter entreprenörer inom fisketurism på Åland upplever att de möter i sina verksamheter. Den ämnar också undersöka hur de agerar för att förvalta och hantera de möjligheter och svårigheter de möter. READ MORE