Essays about: "orchard"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the word orchard.

 1. 1. Samband mellan ståndortsfaktorer, genetik och historiska skördedata från tall- och granfröplantager : krävs ökad precision vid val av lokaler för nya fröplantager?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Martina Lundkvist; [2021]
  Keywords : variansanalys; fröproduktion; jordartstextur; temperatursumma; altitud; sydförflyttning;

  Abstract : Fröplantager används i stor skala för att dra nytta av vinsterna från den genetiska skogsträdsförädlingen. I denna studie undersöktes eventuella samband mellan historiska skördedata från fröplantager (82 tall- och 34 granfröplantager) och faktorerna jordartstextur, dränering, temperatursumma, altitud, sydförflyttning samt plantagematerialets genetiska vinst. READ MORE

 2. 2. Alléodlingens potential för produktion av grönsaker, frukt och bär : baserat på förutsättningar i sydöstra Skåne

  University essay from SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Author : Ellen Olsson; [2021]
  Keywords : alléodling; agroforestry; grönsaksproduktion; fruktodling; naturliga habitat; biodiversitet; biologisk mångfald; pollinerare; predatorer; nyttodjur; alley cropping; silvoarable; agroforestry; vegetable production; fruit production; orchard; natural habitat; biodiversity; pollinators; predators;

  Abstract : Alléodling innebär att vedartade perenner, främst träd, planteras i rader varpå annuell gröda odlas mellan dessa rader. Systemet har mycket gamla anor men har till stor del har blivit bortglömt i och med jordbrukets intensifiering. READ MORE

 3. 3. Plan för inventering av miljöer och möjligheter ur ett hälsoperspektiv anpassad till gamla kulturmiljöer : belysande exempel från gården Grönhult i nordöstra Skåne

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Borglund; [2019]
  Keywords : natur; förebyggande hälsa; kulturmiljöer; inventering; landsbygdsturism; Grönhult;

  Abstract : Vårt moderna liv medför många hälsorisker. Många människor mår både fysiskt och psykiskt dåligt, blir fjärmade från naturen, saknar känslor av platsanknytning och upplever att de saknar band till tidigare generationer. READ MORE

 4. 4. Preliminary design of an off-grid photovoltaic system for smallholder water pumping in Sub-Saharan Africa

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Author : Asier Jauregui Prada; [2018]
  Keywords : Photovoltaic; smalholder; water pump; PVWP; irrigation; cooperation;

  Abstract : Sub-Saharan Africa is the region in the world that suffers the most from poverty and its worst effects: hunger, lack of water and diseases. And the problem is not even decreasing: in the past years there has been a peak in undernourishment in the continent. READ MORE

 5. 5. Population genetics and reproductive biology of Thekopsora areolata in Picea abies seed orchards

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Hernan Dario Capador Barreto; [2017]
  Keywords : cherry-spruce rust; populations genetics; microsatellites; seed orchard; life cycle;

  Abstract : .... READ MORE