Essays about: "orealiserade värdeförändringar"

Found 2 essays containing the words orealiserade värdeförändringar.

 1. 1. En studie om svenska börsnoterade fastighetsbolag : hur väl lämnas upplysningar om förvaltningsfastigheters värdering och varför kan detta skilja sig åt?

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Erik Englund; Emilio Eriksson Cordeschi; [2011]
  Keywords : IAS 40; fastighetsbolag; förvaltningsfastigheter; agentteori; årsredovisning;

  Abstract : Property companies’ results are affected by unrealized changes in value of properties. Since market values are never completely reliable there is always a risk with revaluation with property´s value. The fair value is determined only when a sale is completed. READ MORE

 2. 2. Fastighetsbolags användning av verkligt värde : En studie i företags uppfattning om värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Author : Amelie Dunder; Emma Zander; [2008]
  Keywords : Investments properties; IAS 40; Fair value; Stakeholder theory; Förvaltningsfastigheter; IAS 40; verkligt värde; orealiserade värdeförändringar; agentteorin;

  Abstract : Bakgrund och problem: Det pågår en diskussion om införandet av värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Diskussionen grundar sig främst i att fastighetsbolagens resultat påverkas av orealiserade värdeförändringar genom att dessa inkluderas i rörelseresultatet. READ MORE