Essays about: "organic production"

Showing result 1 - 5 of 454 essays containing the words organic production.

 1. 1. Recirkulering av restprodukter och gynnande av arbuskulär mykorrhiza : två möjliga faktorer i strävan mot ett hållbart fosfornyttjande?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karl-Johan Fabo; [2018]
  Keywords : mykorrhiza; arbuskulär mykorrhiza; fosfor; fosforbrist; växtnäring; kretsloppsprodukter; restprodukter; tungmetaller; organiska föroreningar;

  Abstract : Låg förekomst av växttillgänglig fosfor är en begränsande faktor för grödors tillväxt på många odlingsmarker. Under det senaste århundrandet har odlare i allt högre utsträckning kommit att använda mineralgödsel för att kunna erhålla tillräckligt stora skördar. READ MORE

 2. 2. Management practices’ effect on milk production, somatic cell count and mastitis in Swedish organic dairy farms

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Josefin Wingren; [2018]
  Keywords : organic dairy production; mastitis; somatic cell count; milk production; herd size; housing; management; milking routine;

  Abstract : The most common animal health problem in organic dairy production is mastitis. It is considered to be one of the most serious welfare problem in dairy production, as well as an economic problem as it often leads to a reduced milk yield and reduced profit. READ MORE

 3. 3. Will substituting fossil fuels with biofuels lead to a net reduction in CO2 emissions? : The case of district heating in Norrköping municipality

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Author : Stina Ljungberg; [2018]
  Keywords : Forest residue; slash; bio-based economy; sustainable energy; Grot; biobaserad ekonomi; hållbar energi;

  Abstract : With global warming and the international, national and local goals of reducing greenhouse gas net emissions, the phasing out of fossil fuels are of great importance. One energy source resulting in nearly no net emissions are biofuels. READ MORE

 4. 4. Can organic waste fuel the buses in Johannesburg? : A study of potential, feasibility, costs and environmental performance of a biomethane solution for public transport

  University essay from Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Author : Johanna Niklasson; Linnea Bergquist Skogfors; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Like many large cities, Johannesburg faces several sustainability challenges such as unsustainable use of natural resources, emissions contributing to environmental- and waste related problems. The city is a provincial transport centre, and the transport sector is responsible for a large share of the city’s energy demand and emissions. READ MORE

 5. 5. Liquefaction of Softwood Bark towards Biochemicals and Biofuels

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Emma Nordström; [2018]
  Keywords : Softwood; Bark; Liquefaction; Hytrotropic acid; Lignin; Biofuel; Bio-oil; Spruce; Catalyst; Zeolite;

  Abstract : The energy consumption in the world is increasing at the same time as the fossil fuel resources are limited. This is causing a rising interest in renewable energy sources over the world. To reduce dependency on fossil fuel sources biomass is an excellent alternative. READ MORE