Essays about: "osäkerhetshantering"

Found 1 essay containing the word osäkerhetshantering.

  1. 1. Samband mellan risk management och värdering

    University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

    Author : Nijole Almlöf; [2012]
    Keywords : Risk management RM ; värdering samband; risk; osäkerhet; osäkerhetshantering;

    Abstract : Syfte: Identifiera samband mellan risk management och värdering. Metod: Kombinerad metod, både kvantitativ och kvalitativ användes i undersökningen. Analys av teoretiskt underlag ledde till framtagande av faktorer samt mätningar och indikationer som beskriver värdering, risk management och samband. READ MORE