Essays about: "oslo"

Showing result 1 - 5 of 50 essays containing the word oslo.

 1. 1. Akerselva The Right Side of The Brain

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Mikaela Wigström; [2018]
  Keywords : Arts and Architecture;

  Abstract : Oslo has until now been divided into the west and east, separated by categories of economic and social class as well as a physical barrier, the river, Akerselva. The west predominantly represents people of middle to upper class, whereas the east represents the middle to lower class people. READ MORE

 2. 2. Distance Attenuation of Tram Noise in Open Urban Areas

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Author : Emil Regnström; Mattias Willig; [2018]
  Keywords : Trams; sound; distance attenuation; point source; line source; sound pressure level; sound power level; sound spectrum; Oslo; Gothenburg;

  Abstract : The aim of this work was to investigate how the rate of the sound attenuation from a tram changes over distance in an open city environment, and to get a better general understanding of the tram as a sound source. By setting up an array of microphones with an internal distance of approximately 8 meters, perpendicular to the tram tracks, measurements were carried out at three different locations in Oslo as well as two in Gothenburg, and the sound attenuation was analyzed for a total of five different tram types. READ MORE

 3. 3. Opportunities for Change : The impact of putting marginalized user groups first in urban redesign

  University essay from Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Author : Lucian Madalin Garord; [2018]
  Keywords : Oslo; City Centre; Gender Mainstreaming; Feminist Urban Planning; Marginalised User Groups;

  Abstract : This thesis aims at discovering how the city of Oslo can use an opportunity in rebuilding its city centre and begin to include the voices and opinions of marginalised communities that were otherwise previously ignored in planning processes. The theory and approach utilised throughout this thesis is feminist urban planning and gender mainstreaming because the two call for the equality and intersectionality so to appropriately rebuild cities with the needs of many in mind. READ MORE

 4. 4. Resiliens i urbana landskap : en programmering av natur-based solutions med tillämpning vid Alnälven i Oslo

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martina Rehn; Sofi Unnersjö; [2018]
  Keywords : Ecotones; ekosystem; Ellen Braae; flödesvariationer; idéupplägg; idéförslag; konnektivitet; kontext; landskap; narrativ; Nature-based Solutions; Oslo; open-ended; programmering; resiliens; skötsel; succession; transformation; älv;

  Abstract : Samtida diskussioner inom landskapsplanering och förvaltning argumenterar för behovet av att utveckla nya tillvägagångssätt, vilka förhåller sig till växande globala samhällsutmaningar som klimatförändringar och urbanisering. Det verkar tydligt att det finns ett behov av angreppssätt inom planering och förvaltning som innefattar flera skalor, även om uppdraget består i att lösa ett lokalt problem. READ MORE

 5. 5. Exempelstudie av regnbäddar i nordiskt klimat

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Skoglund; [2018]
  Keywords : regnbädd; hållbar dagvattenhantering; växtval; rumslig struktur; dagvatten;

  Abstract : I tider med en ökad urbanisering i kombination med ökad nederbörd till följd av klimatförändringar behövs alternativa lösningar för dagvattenhantering i våra städer. En av dessa alternativa lösningar är regnbäddar, vilket är ett relativt nytt koncept i Sverige. READ MORE