Essays about: "osmotisk pump"

Found 1 essay containing the words osmotisk pump.

  1. 1. Using calcein-filled osmotic pumps to study the calcification response of benthic foraminifera to induced hypoxia under in situ conditions : an experimental approach

    University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

    Author : Susanne Landgren; [2015]
    Keywords : benthic foraminifera; calcein; osmotic pump; hypoxia; Gullmar Fjord; bentiska foraminiferer; kalcein; osmotisk pump; syrebrist; Gullmarn; Earth and Environmental Sciences;

    Abstract : Bentiska foraminiferer används i stor utsträckning för miljöövervakning, t ex i kontext med syrebrist i kustnära vatten, vilket är det snabbast växande och mest allvarliga hotet mot marina ekosystem. Ett flertal studier har visat att många foraminiferarter har förmåga till överlevnad, förökning och biomineralisering under förhållanden med syrebrist (hypoxi) och till och med under helt syrefria förhållanden (anoxi). READ MORE