Essays about: "ostkonsumtion"

Found 1 essay containing the word ostkonsumtion.

  1. 1. Produktion och konsumtion av mjölk och ost samt hur kan klimatmålen till 2030 uppnås : en jämförelse mellan Sverige, USA och Indien

    University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

    Author : Anna Fernlöf; [2018]
    Keywords : mjölkkonsumtion; mjölkproduktion; ostkonsumtion; ostproduktion; klimatmål;

    Abstract : Syftet är att ta reda på hur konsumtion och produktion av mjölk och ost ser ut i Sverige, USA och Indien och hur de tre länderna arbetar med klimatmålen till 2030. I Sverige har mjölkproduktion, mjölkkonsumtion och ostproduktion minskat mellan 1995 och 2015, däremot har ostkonsumtionen ökat. READ MORE