Essays about: "pH effects"

Showing result 1 - 5 of 173 essays containing the words pH effects.

 1. 1. Effekter av klimatförändringar på växtplankton i subarktiska och alpina sjöar

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Matilda Lundström; [2019]
  Keywords : Fosfor; Växtplanktonbiomassa; Diversitet; Oligotrofiering; Temperatur;

  Abstract : The aim of this report was to determine how the climate change affects the ecosystems in alpine and subarctic lakes in Sweden. This was done by analyzing data from environmental monitoring of 14 subarctic and alpine lakes that was part of the national time-series lake monitoring program. READ MORE

 2. 2. Lakes are browner in the south than in the north of Sweden despite similar levels of dissolved iron

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Fredrik Lindgren; [2019]
  Keywords : Brownification; DOC; dissolved iron; humic lakes; sulphur deposition; absorbance; climate change;

  Abstract : During recent decades many lakes have become browner in the northern hemisphere and more specific in Sweden. This process is called brownification. Brownification of lakes makes it more difficult to clean water to drinking water and may have negative ecological effects on biota. READ MORE

 3. 3. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Bonevik; [2019]
  Keywords : koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Abstract : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. READ MORE

 4. 4. Indirect methods as quality control of cemented hydraulic fill : Renström mine, Boliden mineral AB

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Amanda Rask; [2019]
  Keywords : Backfill; CHF;

  Abstract : The Renström mine, Boliden Mineral AB, uses, among other methods, the Transverse long hole stoping method with backfill. The mine uses a cement-stabilized hydraulic fill (CHF), which is a mixture of enrichment sand, cement and water. The most important factor in relation to strength is the water cement ratio. READ MORE

 5. 5. Parasitinfektioners påverkan på köttkvaliteten hos nötkreatur och får

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Carina Tufvesson; [2019]
  Keywords : parasiter; infektion; köttkvalitet; idisslare; nötkreatur; får;

  Abstract : Arbetet illustrerar hur köttkvaliteten hos nötkreatur och får påverkas av djurens tillväxt och hur parasiterna kan störa denna. Den främsta påverkan som är återkommande i flera studier är en försämrad aptit samt en negativ effekt på tillväxten. READ MORE