Essays about: "pH"

Showing result 1 - 5 of 727 essays containing the word pH.

 1. 1. Levande begravd : kan klimatförändringar ge mjältbrandssporer nya förutsättningar?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Cavell; [2019]
  Keywords : mjältbrand; sporer; klimatförändringar;

  Abstract : Mjältbrand är en dödlig sjukdom som varit känd under en lång tid och som drabbar både djur och människor. En av anledningarna till att mjältbrand är fruktad är bakteriens förmåga att sporulera vid icke gynnsamma förhållanden och persistera i jorden under en lång tid. READ MORE

 2. 2. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Bonevik; [2019]
  Keywords : koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Abstract : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. READ MORE

 3. 3. Chemical Stabilization of Arsenic in Contaminated Soil under Low Redox Conditions

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Eva Smedborn Pausson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Remediation techniques for arsenic contaminated soil have previously focused mostly on the surface soil layers where aerobic conditions are prevalent. In this master thesis, chemical stabilization by adding zero-valent iron (Fe(0)) and calcium oxide (CaO) to an arsenic-contaminated soil under low redox conditions have been studied through up-flow percolation tests. READ MORE

 4. 4. Stress and meat quality in two lines of the Yorkshire pig breed: Swedish and Dutch

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Andreas Andersson; [2019]
  Keywords : Swedish Yorkshire; Dutch Yorkshire; stress; meat quality; behaviour test; novel Arena test; startle test; lactate; temperature and pH;

  Abstract : Pigs are exposed to several different environmental stressors in the modern production from weaning, mixing, crowding etc. Preslaughter stressors may result in meat quality problems, such as the formation of pale, soft and exudative meat as well as the formation of dark, firm and dry meat, which makes the meat to be unattractive. READ MORE

 5. 5. Indirect methods as quality control of cemented hydraulic fill : Renström mine, Boliden mineral AB

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Amanda Rask; [2019]
  Keywords : Backfill; CHF;

  Abstract : The Renström mine, Boliden Mineral AB, uses, among other methods, the Transverse long hole stoping method with backfill. The mine uses a cement-stabilized hydraulic fill (CHF), which is a mixture of enrichment sand, cement and water. The most important factor in relation to strength is the water cement ratio. READ MORE