Essays about: "paddy cultivation"

Found 3 essays containing the words paddy cultivation.

 1. 1. Paddy and banana cultivation in Sri Lanka : a study analysing the farmers’ constraints in agriculture with focus on Sooriyawewa D.S. division

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Erika Perming; [2014]
  Keywords : rainfall; banana cultivation; paddy cultivation; Physical geography and ecosystem analysis; Sri Lanka; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The farmers in Sooriyawewa D.S. division, situated in the Dry Zone in Sri Lanka, are main cultivators of paddy and banana. The agriculture in the Dry Zone is heavily depending on water from the irrigation schemes. READ MORE

 2. 2. Operationalising 'sustainability'

  University essay from Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Author : Robina Ang; [2011]
  Keywords : Agriculture; Strong Sustainability; Paddy Farming; Green Revolution; Appropriate Technology; Sri Lanka; Improved Varieties; Social Sciences;

  Abstract : Sustainable development “which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs,” (WCED 1987) is a global development objective of paramount importance. However, on the ground, ‘sustainable development’ is – in my experience – often little more than a buzzword for securing grants. READ MORE

 3. 3. Cultivation potential in Hambantota district, Sri Lanka : a minor field study

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Per Schubert; [2004]
  Keywords : naturgeografi; climatology; agricultural production; crop yield; physical geography; point system; geomorphology; cartography; pedology; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Populärvetenskaplig sammanfattning: För att öka tillgången på mat och att generera arbeten och inkomster är det angeläget för utvecklingsländer att öka produktionen inom jordbruket. En förutsättning för detta är att eliminera produktionshinder genom att dels förbättra jordbruksmetoder, dels identifiera olika områden som är lämpliga för olika typer av jordbruk. READ MORE