Essays about: "palmer"

Showing result 1 - 5 of 35 essays containing the word palmer.

 1. 1. Vilket val av habitat gör älgen under brunsten?

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Mikaela Casselgård; Simon Palmér; [2019]
  Keywords : Alces alces; tjurar; rörelsemönster; Sverige;

  Abstract : Älgen, Alces alces L., har länge varit en omdebatterad art inom skogsbruket och infrastrukturen. Under höst och vinter infaller de flesta trafikolyckor då älg är inblandad och är alltså den tid på året då större försiktighet på vägarna bör beaktas. READ MORE

 2. 2. Estimating the LES demand system using Finnish household budget survey data.

  University essay from Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Author : Django Palmer; [2019]
  Keywords : Linear expenditure system; GAMS; price and income elasticities; Finland; household budget survey;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Förekomst av perioperativ hypotermi hos häst på två kliniker i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Karlsson; Fanny Palmér; [2019]
  Keywords : häst; termoreglering; hypotermi; anestesi; djursjukskötare; djuromvårdnad;

  Abstract : Perioperativ hypotermi är ett tillstånd som kan uppstå vid anestesi och som kan or-saka allvarliga komplikationer, framför allt under den postoperativa perioden. Att monitorera patientens temperatur är därför en viktig del av djursjukskötarens arbete. READ MORE

 4. 4. How is animal welfare internalized in consumers’ purchase decision? : a means-end chain analysis

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Marie Palmér; Maria Humble; [2018]
  Keywords : Consumer behaviour; Farm animal welfare; Laddering; Means-end chain; Personal values; Point of purchase; Pork; Purchase decision;

  Abstract : As a consumer, the choice of what food to buy can be rather challenging due to the great supply of items and each item’s set of various product attributes. Consumer behavior is often viewed as goal-oriented, and by choosing a specific product or brand, the consumer will satisfy or achieve his or her broad life goal - a symbolic, personal value. READ MORE

 5. 5. Breaking Down the Reflex-Machine in Three Works by Philip K. Dick

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Sara Gaarn-Larsen; [2018]
  Keywords : Philip K. Dick; Postmodernism; reflex-machine; androidization; science fiction; The Three Stigmata of Palmer Eldritch; A Maze of Death; A Scanner Darkly;

  Abstract : This thesis expands upon Philip K. Dick’s philosophy surrounding ‘androidization’, a process of degradation leading to the devolution of individuals into what he termed as ‘reflex-machines’. READ MORE