Essays about: "palpation"

Showing result 1 - 5 of 33 essays containing the word palpation.

 1. 1. Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Victoria Saxe; [2019]
  Keywords : kanin; Oryctolagus cuniculus; livmodercancer; adenokarcinom; cancer; kastrering;

  Abstract : Idag är den domesticerade kaninen ett populärt sällskapsdjur, men den används även som produktionsdjur för dess välsmakande kött och mjuka päls. Kaninen har varit ett försöksdjur sedan länge och det finns många studier som gjorts på dem. Därför finns mycket kunskap om arten. READ MORE

 2. 2. Hur påverkar transkutan elektrisk nervstimulering generell palpationsömhet och fysisk funktion hos hundar med kronisk ledsmärta?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anja Babra; [2019]
  Keywords : TENS; kronisk ledsmärta; mekanisk retningströskel; smärtformulär;

  Abstract : Kronisk ledsmärta är ett av de vanligaste välfärdsproblemen hos sällskapshundar och behandlas idag framför allt med farmakologiska medel. Allvarliga biverkningar, såsom magsår, kräkning och diarré samt lever- och njurskador, förekommer vid behandling även med de vanligaste medicinerna. READ MORE

 3. 3. Smärtbedömning vid intramuskulär administrering av två former av bensylpenicillin till häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Matilda Axelsson; [2018]
  Keywords : bensylpenicillin; prokain; lidokain; adrenalin; häst; intramuskulär administration; penicillinchock; prokaintoxicitet; biverkningar; smärta; smärtbeteende; smärtutvärdering; klinisk utvärdering; palpation;

  Abstract : Prokaintoxicitet, kallad ”Penicillinchock” av djurägare, är den vanligaste och allvarligaste biverkningen till bensylpenicillinprokain (Pc-prok) där ett stort antal fall sannolikt inte rapporteras av veterinärer eller djurägare. Majoriteten av reaktionerna orsakas av depå- och lokalbedövningsmedlet prokain när injektion i halsmuskeln råkat ske intravasalt och snabbt når toxiska nivåer i blodet. READ MORE

 4. 4. Chronic kidney disease hos katt : en analys av tänkbara etiologier

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Desirée Lindholm; [2018]
  Keywords : chronic kidney disease; katt; IRIS;

  Abstract : En av de vanligare dödsorsakerna hos domesticerade katter är kronisk, progressiv njursjukdom, Chronic Kidney Disease (CKD). Vid CKD har njurarna skadats till den grad att irreversibla förändringar som nekrotiserar nefron uppstått och därigenom försämrar njurkapaciteten. Sjukdomen uppkommer vanligtvis bland äldre individer. READ MORE

 5. 5. Svullnad i kotled och kotsenskida hos häst : hur mäter man objektivt?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Maria Svernhage; [2017]
  Keywords : ledsvullnad; kotled; kotsenskida; häst; måttband; skänkelmätare; skjutmått; joint swelling; fetlock joint; digital sheath; horse; tape measure; slide caliper;

  Abstract : Vid ortopediska undersökningar är det viktigt att utvärdera om svullnad i synoviala strukturer föreligger. Graden av svullnad kan användas för att följa en patient under behandling och rehabilitering. På häst används vanligen palpation för att bedöma svullnad i leder och andra synoviala strukturer. READ MORE