Essays about: "pappersindustri"

Found 3 essays containing the word pappersindustri.

 1. 1. Site Study of Fibrous Sedimentsin Sandviken, ÅngermanälvenRiver Estuary, Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Author : Joanna Ghaderidosst; [2020]
  Keywords : Fiberbank; fiber-rich; fibrous sediment; pulp and paper industry; bearing capacity; FluMu; Penetrometer; Pollution; consolidation; gas; Fiberbank; fiberrik; fiberhaltigt sediment; pappersindustri; bärkraft; FluMu; penetrometer; förorening; gas;

  Abstract : Pulp and paper industries in Sweden have since the end of the 19th century until late 70s been active in dumping wastewater into adjacent water bodies that have created fibrous sediments called fiberbank and fiber-rich sediment. Fiberbanks are large banks of predominantly organic material while fiber-rich sediment is fibrous sediment that has been mixed with bottom sediment. READ MORE

 2. 2. Klimatpåverkan av att pyrolysera dränerad torv : en konsekvens-LCA för användandet av biokol i betong

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Jesper Westerin; [2018]
  Keywords : pyrolys; dränerad torvmark; livscykelanalys; stycketorv; global uppvärmning; fjärrvärme;

  Abstract : In Sweden there is approximately 6.4 million hectares of peatlands, which is about 15 % of the total land area. A significant proportion of peatlands, 2,4 million hectares, is affected by human drainage to promote agriculture and forest production. READ MORE

 3. 3. Evaluation of measures to deal with space constraints in BillerudKorsnäs finished goods inventory in Skärblacka.

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Emil Wernersson; Tim Wiksborg; [2017]
  Keywords : Utrymmesbegränsningar; logistik; lager; färdigvarulager; pappersindustri; pappersbruk; åtgärder; transporter; lastbil; tåg; simulering; simuleringsmodell; konceptuell modell; Arena.;

  Abstract : Denna studie genomfördes på BillerudKorsnäs bruk i Skärblacka och undersökte hur utrymmesbegränsningar i ett färdigvarulager kan hanteras med olika åtgärder. Bakgrunden till studien är att färdigvarulagret i BillerudKorsnäs bruk i Skärblacka redan i dagsläget, när denna studie genomfördes, upplever en hög belastning på grund av en begränsad lagringsyta. READ MORE