Essays about: "parallel strings"

Found 3 essays containing the words parallel strings.

 1. 1. Mixing strings of Lithium-Ion and Lead-Acid in parallel

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Author : Mikael Claeson; [2020]
  Keywords : Lithium-Ion; Lead Acid; parallel strings;

  Abstract : The purpose of this survey has been to test and analyse the behaviour of battery systems mixing parallel strings of lithium and lead acid. The underlying theory of why batteries of different chemistries behaves together was investigated in order to understand the resulting tests. READ MORE

 2. 2. Produktivitet vid GROTskotning beroende på sätt att GROTanpassa avverkningen

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Leif Westerlund; [2016]
  Keywords : tidsstudie; biobränsle; skogsbränsle; grenar och toppar;

  Abstract : Biobränslen har i många år ökat i Sveriges energimix. Den största potentialen för fortsatta ökningar bedöms finnas i kategorin oförädlade trädbränslen vilka i dagsläget består till ca 50% av grenar och toppar (GROT) från föryngringsavverkningar. Ett antal studier pekar på att uttaget kan öka avsevärt. READ MORE

 3. 3. Frequencies Studies Applied to Photovoltaic Modules

  University essay from KTH/Elektrisk energiomvandling

  Author : Clément Miquel; [2011]
  Keywords : ;

  Abstract : This master thesis proposes to study applications of frequencies studies to the case of photovoltaic modules and photovoltaic plants. Such studies are little used in the photovoltaic field, so this project was aimed to determining if such studies could provide satisfactory results or not. READ MORE