Essays about: "parasiter"

Showing result 1 - 5 of 100 essays containing the word parasiter.

 1. 1. Biologisk bekämpning av rotgallnematoderna Meloidogyne chitwoodi & Meloidogyne fallax

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ellen Johansson; [2022]
  Keywords : Växtparasitära nematoder; Sedentära nematoder; Tillsättande biologisk bekämpning; Pasteuria spp.;

  Abstract : Bland de växtparasitära nematoderna är släktet rotgallnematoder ett av de ekonomiskt sett mest betydelsefulla. I Sverige har ett flertal arter av rotgallnematoder påträffats och bland de som senast påträffats hör Meloidogyne chitwoodi och M. fallax som upptäcktes i Sverige år 2017 respektive 2018. Meloidogyne chitwoodi och M. READ MORE

 2. 2. För- och nackdelar med sambete mellan nötkreatur och får

  University essay from SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Author : Sanna Johansson; [2022]
  Keywords : sambete; nötkreatur; får; parasiter; elakartad katarralfeber; betesbeteende;

  Abstract : I denna litteraturstudie sammanställs och diskuteras vetenskapliga forskningsresultat rörande sambete mellan nötkreatur och får. Detta för att kunna se vilka fördelar eller nackdelar det finns som skulle kunna vara aktuella för den svenska köttproduktionen. READ MORE

 3. 3. Utvärdering av behandlingseffekt och riskfaktorer på gårdar med hästar naturligt infekterade med Strongylus vulgaris

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emelie Jönsson; [2022]
  Keywords : stor blodmask; häst; avmaskningsrutiner; ivermektin; resistens; riskfaktorer;

  Abstract : Strongylus vulgaris är den mest patogena av hästens inälvsparasiter. Hästarna blir smittade på betet via det infektiösa larvstadiet L3. Väl i magtarmkanalen migrerar larverna framför allt till främre krösroten där de utvecklas till L5-larver. Det är i den här fasen parasiten är mest patogen. READ MORE

 4. 4. Hudsjukdomar hos svenska getter : en pilotstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Matilda Kreutz; [2022]
  Keywords : getter; hudsjukdomar; Sverige; Chorioptes; Staphylococcus aureus; PCR; enkätundersökning;

  Abstract : Hudsjukdomar är ett vanligt förekommande problem hos getter i till exempel Storbritannien och då framför allt ektoparasiter. I Sverige vet vi inte så mycket om läget när det gäller hudsjukdomar hos getter. READ MORE

 5. 5. Cover crops for plant protection : Cover crops for control of root pathogenic Plasmodiophora brassicae and the root parasitic nematodes Pratylenchus penetransand Meloidogyne hapla

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Izabella Lundborg; [2022]
  Keywords : Clubroot disease; plant parasitic nematodes; Lupinus angustifolius; Avena strigosa; Phacelia tanacetifolia; Lolium perenne; Solanum lycopersicum; Brassica napus;

  Abstract : Root pathogens and parasites are an increasing problem in agricultural and horticultural production. The soil borne pathogen Plasmodiophora brassicae is one of the major pathogens in oilseed rape production and the plant parasitic nematodes (PPNs), Pratylenchus penetrans and Meloidogyne hapla infest important crops such as carrot, potato and strawberry. READ MORE