Essays about: "passiv immunitet"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words passiv immunitet.

 1. 1. Ko och kalv tillsammans : en studie om kalvhälsa hos mjölkraskalvar som får gå med sin mamma

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebekka Eugenie Bakke; [2021]
  Keywords : kalvhälsa; råmjölk; ko-kalv; sjuklighet; diande; passiv immunitet;

  Abstract : Studiens syfte var att undersöka hur mjölkraskalvars hälsa påverkades med avseende på passiv immunitet och sjuklighet, beroende på om de fick dia fritt på sina mödrar och gå i grupp med kor och kalvar (försöksgrupp), eller om kalvarna separerades kort efter födseln, utfodrades manuellt och gick i grupp med 4-5 kalvar (kontrollgrupp). Totalt följdes 20 försökskalvar och 19 kontrollkalvar från födseln till 28 dagars ålder. READ MORE

 2. 2. Evaluation of passive transfer, apparent efficiency of absorption and health in dairy calves

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Andrea Larsson; [2018]
  Keywords : Calf; passive transfer; ELISA;

  Abstract : Calves are born without preformed antibodies and are dependent on colostrum to acquire passive transfer of immunity from their mother. Failure of passive transfer (FPT) is a contributing factor to increased calf mortality and morbidity, and hence of economic importance to the producer. READ MORE

 3. 3. Neonatal mortalitet hos valp

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Linda Rasmus; [2018]
  Keywords : neonatal mortalitet; ; hund; dystoki; bakterier; colostrum;

  Abstract : Med neonatal mortalitet menas valpar som dör inom de första 28 levnadsdagarna. Nyfödda valpar är mycket sårbara och är helt beroende av omhändertagande av tiken eller människan. Faktorer som bidrar till neonatal mortalitet är kopplade till individen, tiken och miljön. READ MORE

 4. 4. Kattpest : kliniskt uttryck och immunoprofylax

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Lovisa Staaf Hästö; [2015]
  Keywords : kattpest; kliniskt uttryck; immunoprofylax; feline panleukopenia; clinical symptoms; immonoprophylaxis;

  Abstract : Kattpest är sjukdom orsakat av felint panleukopenivirus (FPV), vilket är ett smittoämne som regelbundet ger upphov till sjukdomsutbrott både inom Sverige och i övriga världen. Sjukdomen drabbar främst unga individer där en mortalitet över 90 % kan observeras. READ MORE

 5. 5. Metoder för utvärdering av råmjölkskvalitet och passiv immunitet hos kalvar av mjölkras

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linnea Bernövall; [2015]
  Keywords : råmjölk; immunoglobuliner; passiv immunitet; Brixrefraktometer; colostrum; immunoglobulines; passive immunity; Brix refractometer;

  Abstract : För att säkerställa en god start i livet hos kalvar är råmjölken en viktig del. Upptag av antikroppar från råmjölk påverkas av många olika faktorer. En viktig faktor är kvaliteten hos den råmjölk som kalven utfodras med. Det finns olika sätt att kontrollera halten av antikroppar innan råmjölksgiva. READ MORE